Week van de Filebestrijding 2008

Draagvlak Partij van de Filerijder groeit

De Partij van de Filerijder (PvdF), de maatschappelijke beweging die niet aflatend aandacht vraagt voor de filecrisis, wint snel aan draagvlak. Inmiddels heeft een aantal partijen waarvan de achterban en/of klanten ook hevig lijden onder de filecrisis, haar sympathie betuigd aan beweging. Dit zijn GE Capital Solutions, Vredestein Banden B.V., NOVE (belangenorganisatie voor de brandstofhandel), Routiers Nederland, de Nationale Autokaart en GlasGarage.

Op 8 februari 2008 geven de partijen gezamenlijk de aftrap voor de Week van de Filebestrijding met een groots Nationaal File Forum waar ook de resultaten worden bekend gemaakt van het Nationaal File Onderzoek. Genoemde partijen zijn allen van mening dat het acute bestrijden van de filecrisis in ons land op dit moment veel te traag verloopt. Inmiddels lijken ook de politiek en overheid de urgentie van het oplossen van de filecrisis steeds meer te onderkennen met het ondertekenen van het Urgent programma. De Partij van de Filerijder betreurt het echter dat er hierbij hoofdzakelijk over regionale en lange termijnoplossingen wordt gesproken en dat korte termijnoplossingen zoals met het openbaar vervoer bijvoorbeeld mogelijk zijn, nauwelijks op de agenda staan. In een tijd van crisis moeten juist eerst de korte termijnoplossingen prioriteit krijgen en niet de langere termijnoplossingen zoals nu het geval is.

Nationaal File Forum & MobiVisie

De komende weken wordt de exacte inhoud van de Week van de Filebestrijding bepaald maar duidelijk is alvast dat op 8 februari 2008 de aftrap wordt gegeven met een groots Nationaal File Forum waar file- en vervoersexperts uit zowel binnen- als buitenland hun visie geven en met elkaar in discussie gaan over hoe de filecrisis in ons land het snelste zou kunnen worden opgelost. Aan het einde van de Week van de Filebestrijding wordt een `MobiVisie’ gepresenteerd om de filecrisis in ons land optimaal te bestrijden. Dit wordt een pakket voorkeursmaatregelen, samengesteld uit onder andere de vele suggesties uit het land die via de website www.partijvandefilerijder.nl binnenkomen, de input van regionale filesessies, het Nationaal File Forum en de uitkomsten van het Nationaal File Onderzoek. Verder worden werkgevers in heel Nederland de maand voorafgaand aan de Week van de Filebestrijding opgeroepen om in die week zo filevriendelijk mogelijk met hun medewerkers om te gaan. De hele week wordt er via diverse landelijke en regionale media een opvallende filebestrijdingscampagne gevoerd.

Draagvlak

Sinds de lancering van de beweging, zijn er via www.partijvandefilerijder.nl 41.500 e-mailadressen achtergelaten van mensen die op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten en vorderingen van de Partij van de Filerijder. De website registreerde 280.000 unieke bezoekers. Uit een recente peiling van Autovisie bleek dat ruim 80% voorstander is van de daadwerkelijke oprichting van de Partij van de Filerijder.

Maatschappelijke druk heeft effect

Luc van Bussel, de man achter de beweging `De Partij van de Filerijder’: “Een ding is voor mij helder. De toegenomen maatschappelijke discussie en daarmee de druk richting politiek en overheid om het fileprobleem voor eens en altijd aan te pakken is een belangrijke versneller in het geheel geweest. De massale publieke actie die De Telegraaf heeft gevoerd, de mogelijke oprichting van de Partij van de Filerijder, de recente uitingen en acties van Rita Verdonk en de overige geluiden vanuit ondernemend en rijdend Nederland, hebben effect. Alleen door een zo massaal mogelijke beweging te verkrijgen, zal ook ons land uiteindelijk weer gaan bewegen op de weg. Vandaar ook het initiatief tot de Week van de Filebestrijding. Partijen die zich willen aansluiten en een prominente rol willen spelen tijdens deze week kunnen zich aanmelden via info@partijvandefilerijder.nl.”

Partij van de Filerijder

De Partij van de Filerijder is een maatschappelijke beweging die zich structureel hard maakt voor de belangen van de slachtoffers van de filecrisis in ons land. De Partij van de Filerijder is van mening dat de aandacht van politiek & overheid momenteel onvoldoende gefocust is op het snel terugdringen van de files, dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen en dat het ontbreekt aan voldoende communicatie met de filerijders.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Profile International N.V.

Week van de Filebestrijding 2008 | Infrasite

Week van de Filebestrijding 2008

Draagvlak Partij van de Filerijder groeit

De Partij van de Filerijder (PvdF), de maatschappelijke beweging die niet aflatend aandacht vraagt voor de filecrisis, wint snel aan draagvlak. Inmiddels heeft een aantal partijen waarvan de achterban en/of klanten ook hevig lijden onder de filecrisis, haar sympathie betuigd aan beweging. Dit zijn GE Capital Solutions, Vredestein Banden B.V., NOVE (belangenorganisatie voor de brandstofhandel), Routiers Nederland, de Nationale Autokaart en GlasGarage.

Op 8 februari 2008 geven de partijen gezamenlijk de aftrap voor de Week van de Filebestrijding met een groots Nationaal File Forum waar ook de resultaten worden bekend gemaakt van het Nationaal File Onderzoek. Genoemde partijen zijn allen van mening dat het acute bestrijden van de filecrisis in ons land op dit moment veel te traag verloopt. Inmiddels lijken ook de politiek en overheid de urgentie van het oplossen van de filecrisis steeds meer te onderkennen met het ondertekenen van het Urgent programma. De Partij van de Filerijder betreurt het echter dat er hierbij hoofdzakelijk over regionale en lange termijnoplossingen wordt gesproken en dat korte termijnoplossingen zoals met het openbaar vervoer bijvoorbeeld mogelijk zijn, nauwelijks op de agenda staan. In een tijd van crisis moeten juist eerst de korte termijnoplossingen prioriteit krijgen en niet de langere termijnoplossingen zoals nu het geval is.

Nationaal File Forum & MobiVisie

De komende weken wordt de exacte inhoud van de Week van de Filebestrijding bepaald maar duidelijk is alvast dat op 8 februari 2008 de aftrap wordt gegeven met een groots Nationaal File Forum waar file- en vervoersexperts uit zowel binnen- als buitenland hun visie geven en met elkaar in discussie gaan over hoe de filecrisis in ons land het snelste zou kunnen worden opgelost. Aan het einde van de Week van de Filebestrijding wordt een `MobiVisie’ gepresenteerd om de filecrisis in ons land optimaal te bestrijden. Dit wordt een pakket voorkeursmaatregelen, samengesteld uit onder andere de vele suggesties uit het land die via de website www.partijvandefilerijder.nl binnenkomen, de input van regionale filesessies, het Nationaal File Forum en de uitkomsten van het Nationaal File Onderzoek. Verder worden werkgevers in heel Nederland de maand voorafgaand aan de Week van de Filebestrijding opgeroepen om in die week zo filevriendelijk mogelijk met hun medewerkers om te gaan. De hele week wordt er via diverse landelijke en regionale media een opvallende filebestrijdingscampagne gevoerd.

Draagvlak

Sinds de lancering van de beweging, zijn er via www.partijvandefilerijder.nl 41.500 e-mailadressen achtergelaten van mensen die op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten en vorderingen van de Partij van de Filerijder. De website registreerde 280.000 unieke bezoekers. Uit een recente peiling van Autovisie bleek dat ruim 80% voorstander is van de daadwerkelijke oprichting van de Partij van de Filerijder.

Maatschappelijke druk heeft effect

Luc van Bussel, de man achter de beweging `De Partij van de Filerijder’: “Een ding is voor mij helder. De toegenomen maatschappelijke discussie en daarmee de druk richting politiek en overheid om het fileprobleem voor eens en altijd aan te pakken is een belangrijke versneller in het geheel geweest. De massale publieke actie die De Telegraaf heeft gevoerd, de mogelijke oprichting van de Partij van de Filerijder, de recente uitingen en acties van Rita Verdonk en de overige geluiden vanuit ondernemend en rijdend Nederland, hebben effect. Alleen door een zo massaal mogelijke beweging te verkrijgen, zal ook ons land uiteindelijk weer gaan bewegen op de weg. Vandaar ook het initiatief tot de Week van de Filebestrijding. Partijen die zich willen aansluiten en een prominente rol willen spelen tijdens deze week kunnen zich aanmelden via info@partijvandefilerijder.nl.”

Partij van de Filerijder

De Partij van de Filerijder is een maatschappelijke beweging die zich structureel hard maakt voor de belangen van de slachtoffers van de filecrisis in ons land. De Partij van de Filerijder is van mening dat de aandacht van politiek & overheid momenteel onvoldoende gefocust is op het snel terugdringen van de files, dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen en dat het ontbreekt aan voldoende communicatie met de filerijders.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Profile International N.V.