Bruno Bruins aan de slag als Randstad Gezant

Den Haag – De heer Bruno Bruins verruilt zijn functie als waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg voor die van Randstad Gezant. Hij zal Randstad-minister Eurlings ondersteunen in zijn rol als coördinerend minister voor de Randstad.

De heer Bruins gaat vanaf 14 november 2007 aan de slag bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het programma Randstad Urgent. Hij heeft bewezen kwaliteiten, waarvan minister Eurlings dankbaar gebruik maakt. De heer Bruins heeft zich zowel als wethouder, als staatssecretaris en als burgemeester een daadkrachtig en kundig bestuurder betoond.

Onconventioneel

Het programma Randstad Urgent kenmerkt zich door een onconventionele aanpak. Dat blijkt uit het committeren van bestuurlijke duo’s aan het programma en uit het aanstellen van zogeheten projectambassadeurs die deze bestuurders coachen en scherp houden. Veel van deze projectambassadeurs zijn mensen met gezag en ervaring, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving.

De heer Bruins zal minister Eurlings ondersteunen in diens rol als coördinerend minister, temeer daar de minister zelf ook verantwoordelijk is voor een groot aantal Randstad Urgent projecten. Dat betekent dat hij in opdracht van de coördinerend minister, waar nodig, op bestuurlijk niveau ingezet kan worden bij alle Randstad Urgent projecten. Als Randstad Gezant signaleert de heer Bruins kansen en benut hij ze door de overheid, de markt en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen.

Programma Randstad Urgent

De Randstad weer aan de top brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren. Dat is het doel van Randstad Urgent, het programma waar het kabinet samen met de regio de schouders onder zet.

De problemen en kansen concentreren zich op drie thema’s:

  • Bereikbaarheid en economische dynamiek;
  • Kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat;
  • Klimaatbestendige delta.

De basis voor het programma Randstad Urgent wordt gevormd door harde, bestuurlijke afspraken die zo’n veertig Randstad-bestuurders hebben gemaakt. Op 29 oktober 2007 zijn die ondertekend in de Ridderzaal.

Meer informatie

www.randstadurgent.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)
Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend (06-09-2007)

Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bruno Bruins aan de slag als Randstad Gezant | Infrasite

Bruno Bruins aan de slag als Randstad Gezant

Den Haag – De heer Bruno Bruins verruilt zijn functie als waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg voor die van Randstad Gezant. Hij zal Randstad-minister Eurlings ondersteunen in zijn rol als coördinerend minister voor de Randstad.

De heer Bruins gaat vanaf 14 november 2007 aan de slag bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het programma Randstad Urgent. Hij heeft bewezen kwaliteiten, waarvan minister Eurlings dankbaar gebruik maakt. De heer Bruins heeft zich zowel als wethouder, als staatssecretaris en als burgemeester een daadkrachtig en kundig bestuurder betoond.

Onconventioneel

Het programma Randstad Urgent kenmerkt zich door een onconventionele aanpak. Dat blijkt uit het committeren van bestuurlijke duo’s aan het programma en uit het aanstellen van zogeheten projectambassadeurs die deze bestuurders coachen en scherp houden. Veel van deze projectambassadeurs zijn mensen met gezag en ervaring, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving.

De heer Bruins zal minister Eurlings ondersteunen in diens rol als coördinerend minister, temeer daar de minister zelf ook verantwoordelijk is voor een groot aantal Randstad Urgent projecten. Dat betekent dat hij in opdracht van de coördinerend minister, waar nodig, op bestuurlijk niveau ingezet kan worden bij alle Randstad Urgent projecten. Als Randstad Gezant signaleert de heer Bruins kansen en benut hij ze door de overheid, de markt en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen.

Programma Randstad Urgent

De Randstad weer aan de top brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren. Dat is het doel van Randstad Urgent, het programma waar het kabinet samen met de regio de schouders onder zet.

De problemen en kansen concentreren zich op drie thema’s:

  • Bereikbaarheid en economische dynamiek;
  • Kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat;
  • Klimaatbestendige delta.

De basis voor het programma Randstad Urgent wordt gevormd door harde, bestuurlijke afspraken die zo’n veertig Randstad-bestuurders hebben gemaakt. Op 29 oktober 2007 zijn die ondertekend in de Ridderzaal.

Meer informatie

www.randstadurgent.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)
Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend (06-09-2007)

Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat