Gedeputeerde Adema opent aquaduct Galamadammen

Leeuwarden – Gedeputeerde P. Adema opende woensdagochten 7 november om 8.30 uur het aquaduct Galamadammen in Koudum door de naam Galamdammenakwadukt te onthullen. Dit deed hij onder toeziend oog van burgemeester Boekhoven van de gemeente Nijfurd. De bedrijfsleider van het hotel GalamaDammen overhandigde symbolisch een bankje aan Plaatselijk Belang voor bij het aquaduct.

Met de openstelling van het aquaduct is een groot knelpunt voor weg- en waterverkeer opgelost. Watersporters kunnen doorvaren en automobilisten hebben geen oponthoud meer door het opengaan van de brug. Dit zorgt voor een betere verkeers- afwikkeling op de provinciale weg Bolsward – Balk, de enige ontsluiting voor het gebied. De komende maanden zal het weg- en waterverkeer nog wel enige hinder kunnen ondervinden van de sloop van de oude brug met opritten. Ook wordt het omliggende gebied nog verder ingericht en ingeplant. In het voorjaar van 2008 is alles helemaal klaar. Totale kosten voor de bouw van het aquaduct bedragen € 25 miljoen.

Het aquaduct

Het Galamadammenakwadukt is aan de noordoostzijde van de huidige brug gebouwd en even breed als het kanaal. In het aquaduct zelf, aan de zuidoostzijde, wordt een natuurvoorziening (ecozone) opgenomen die de bestaande natte en droge natuurgebieden met elkaar verbindt. De zone loopt tot aan het Koudumerboskje en krijgt op verzoek van de vogelwacht Koudum een oeverzwaluwwand. Verder is in het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van aan- en omwonenden. Ter hoogte van de rotonde richting Koudum is een aansluiting gemaakt op de Dammenseweg, waardoor de ontsluiting voor de jachthaven, camping en rondvaartbedrijf veel beter is. Bij het hotel Galamadammen is een viaduct aangelegd over de toerit van het aquaduct, zodat hotel en jachthaven met elkaar zijn verbonden. In het aquaduct ligt een vrijliggend fietspad aangelegd aan de westzijde van de hoofdrijbaan.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Officiele start bouw Aquaduct Galamadammen (19-01-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Gedeputeerde Adema opent aquaduct Galamadammen | Infrasite

Gedeputeerde Adema opent aquaduct Galamadammen

Leeuwarden – Gedeputeerde P. Adema opende woensdagochten 7 november om 8.30 uur het aquaduct Galamadammen in Koudum door de naam Galamdammenakwadukt te onthullen. Dit deed hij onder toeziend oog van burgemeester Boekhoven van de gemeente Nijfurd. De bedrijfsleider van het hotel GalamaDammen overhandigde symbolisch een bankje aan Plaatselijk Belang voor bij het aquaduct.

Met de openstelling van het aquaduct is een groot knelpunt voor weg- en waterverkeer opgelost. Watersporters kunnen doorvaren en automobilisten hebben geen oponthoud meer door het opengaan van de brug. Dit zorgt voor een betere verkeers- afwikkeling op de provinciale weg Bolsward – Balk, de enige ontsluiting voor het gebied. De komende maanden zal het weg- en waterverkeer nog wel enige hinder kunnen ondervinden van de sloop van de oude brug met opritten. Ook wordt het omliggende gebied nog verder ingericht en ingeplant. In het voorjaar van 2008 is alles helemaal klaar. Totale kosten voor de bouw van het aquaduct bedragen € 25 miljoen.

Het aquaduct

Het Galamadammenakwadukt is aan de noordoostzijde van de huidige brug gebouwd en even breed als het kanaal. In het aquaduct zelf, aan de zuidoostzijde, wordt een natuurvoorziening (ecozone) opgenomen die de bestaande natte en droge natuurgebieden met elkaar verbindt. De zone loopt tot aan het Koudumerboskje en krijgt op verzoek van de vogelwacht Koudum een oeverzwaluwwand. Verder is in het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van aan- en omwonenden. Ter hoogte van de rotonde richting Koudum is een aansluiting gemaakt op de Dammenseweg, waardoor de ontsluiting voor de jachthaven, camping en rondvaartbedrijf veel beter is. Bij het hotel Galamadammen is een viaduct aangelegd over de toerit van het aquaduct, zodat hotel en jachthaven met elkaar zijn verbonden. In het aquaduct ligt een vrijliggend fietspad aangelegd aan de westzijde van de hoofdrijbaan.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Officiele start bouw Aquaduct Galamadammen (19-01-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân