Aanleg weefvak knooppunt De Baars (A65/A58)

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

’s-Hertogenbosch – Op maandag 5 november start Rijkswaterstaat met het aanleggen van een weefvak op de A58. Het weefvak wordt aangelegd op het weggedeelte tussen knooppunt De Baars en parkeerplaats Kerkeind in de richting van Eindhoven. Met de komst van het weefvak krijgen weggebruikers meer ruimte om vanaf knooppunt De Baars in te voegen op de A58 en vanaf de A58 uit te voegen naar parkeerplaats Kerkeind. Rijkswaterstaat hoopt hiermee de doorstroming op dit gedeelte van de A58 te verbeteren.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 5 november tot medio december 2007. Het verkeer op de A58 zal weinig tot geen hinder ondervinden van het aanleggen van het weefvak. Op een nog nader te bepalen datum (eind november) wordt de verbindingsweg voor verkeer komende vanuit ’s-Hertogenbosch (A65) in de richting Eindhoven (A58) één nacht afgesloten. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732;
  • op de website: www.vananaarbeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website: www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Aanleg weefvak knooppunt De Baars (A65/A58) | Infrasite

Aanleg weefvak knooppunt De Baars (A65/A58)

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

’s-Hertogenbosch – Op maandag 5 november start Rijkswaterstaat met het aanleggen van een weefvak op de A58. Het weefvak wordt aangelegd op het weggedeelte tussen knooppunt De Baars en parkeerplaats Kerkeind in de richting van Eindhoven. Met de komst van het weefvak krijgen weggebruikers meer ruimte om vanaf knooppunt De Baars in te voegen op de A58 en vanaf de A58 uit te voegen naar parkeerplaats Kerkeind. Rijkswaterstaat hoopt hiermee de doorstroming op dit gedeelte van de A58 te verbeteren.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 5 november tot medio december 2007. Het verkeer op de A58 zal weinig tot geen hinder ondervinden van het aanleggen van het weefvak. Op een nog nader te bepalen datum (eind november) wordt de verbindingsweg voor verkeer komende vanuit ’s-Hertogenbosch (A65) in de richting Eindhoven (A58) één nacht afgesloten. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732;
  • op de website: www.vananaarbeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website: www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant