Tunnels A73-Zuid eind januari/begin februari gedeeltelijk open

Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en de gemeente Roermond

Maastricht – De tunnels in Rijksweg 73-Zuid kunnen uiterlijk eind januari/ begin februari 2008 gedeeltelijk veilig worden opgesteld voor het verkeer. De volledige openstelling van beide tunnels kan waarschijnlijk plaatsvinden in augustus 2008. Dat is het resultaat van een overleg dat de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dinsdag 30 oktober 2007 hebben gehad met minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Dit resultaat is tot stand gekomen na zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s, opgesteld door Rijkswaterstaat en de aannemer. Bij deze afwegingen is ook de brandweer Roermond betrokken geweest. Minister Eurlings heeft aangegeven op korte termijn een besluit te nemen over de gedeeltelijke openstelling van de A73.

Volgens het nu gekozen noodscenario is er straks in beide tunnels één rijstrook per tunnelbuis beschikbaar met een maximumsnelheid van 70km/uur. De veiligheidssituatie ligt hierbij op een wettelijk niveau. Er wordt in die tijdelijke situatie in de tunnels geen vervoer gevaarlijke stoffen toegestaan. Het scenario houdt wel in dat de tunnels in verband met de voortgang van werkzaamheden, ’s nachts in één richting en in de weekenden, volledig gesloten zijn. Ook zijn beide tunnels in juni nog twee weken dicht voor noodzakelijke tests en andere werkzaamheden.

Zowel de Provincie Limburg als de gemeente Roermond hebben bij de minister aangedrongen om alle middelen aan te wenden om de voor dit scenario opgestelde en getoetste planning nog verder te verfijnen en de vertraging ten opzichte van de overeengekomen opstellingsdatum van 1 januari 2008 te minimaliseren. Met name een verdere versnelling van de tunnel in Swalmen ter ontlasting van de kern Swalmen is dringend gewenst. Ook is een dringend beroep gedaan op de minister om dwingende afspraken met de aannemer te maken over het minimaliseren van het aantal weekendafsluitingen van de tunnel na medio maart 2008. Dan wordt in Roermond het retailpark geopend. Via deze oplossing wordt de overlast voor de omgeving zo veel als mogelijk beperkt. Ook is gepleit voor een definitieve openstelling per 15 maart 2008. Dit heeft de minister laten onderzoeken. Geconcludeerd kan worden dat dit niet haalbaar is. Afgesproken is de regio wekelijks op de hoogte te houden over de voortgang van de werkzaamheden en in geval van onvoorziene tegenslagen onmiddellijk te rapporteren.

De Provincie Limburg en de gemeente Roermond hebben in het overleg laten weten het Rijk aansprakelijk te stellen voor alle directe en indirecte schade. De minister is verzocht om in overleg te treden met contractpartners over een compensatie voor het feit dat het Rijk eenzijdig de resultaatsverplichting uit de overeenkomst tussen de Provincie en het Rijk niet nakomt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamervragen over Uitstel opening A73-Zuid (09-10-2007)
Limburg zwaar teleurgesteld over mogelijke vertraging A73 (05-10-2007)
Eurlings onaangenaam verrast over vertraging A73 (05-10-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Tunnels A73-Zuid eind januari/begin februari gedeeltelijk open | Infrasite

Tunnels A73-Zuid eind januari/begin februari gedeeltelijk open

Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en de gemeente Roermond

Maastricht – De tunnels in Rijksweg 73-Zuid kunnen uiterlijk eind januari/ begin februari 2008 gedeeltelijk veilig worden opgesteld voor het verkeer. De volledige openstelling van beide tunnels kan waarschijnlijk plaatsvinden in augustus 2008. Dat is het resultaat van een overleg dat de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dinsdag 30 oktober 2007 hebben gehad met minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Dit resultaat is tot stand gekomen na zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s, opgesteld door Rijkswaterstaat en de aannemer. Bij deze afwegingen is ook de brandweer Roermond betrokken geweest. Minister Eurlings heeft aangegeven op korte termijn een besluit te nemen over de gedeeltelijke openstelling van de A73.

Volgens het nu gekozen noodscenario is er straks in beide tunnels één rijstrook per tunnelbuis beschikbaar met een maximumsnelheid van 70km/uur. De veiligheidssituatie ligt hierbij op een wettelijk niveau. Er wordt in die tijdelijke situatie in de tunnels geen vervoer gevaarlijke stoffen toegestaan. Het scenario houdt wel in dat de tunnels in verband met de voortgang van werkzaamheden, ’s nachts in één richting en in de weekenden, volledig gesloten zijn. Ook zijn beide tunnels in juni nog twee weken dicht voor noodzakelijke tests en andere werkzaamheden.

Zowel de Provincie Limburg als de gemeente Roermond hebben bij de minister aangedrongen om alle middelen aan te wenden om de voor dit scenario opgestelde en getoetste planning nog verder te verfijnen en de vertraging ten opzichte van de overeengekomen opstellingsdatum van 1 januari 2008 te minimaliseren. Met name een verdere versnelling van de tunnel in Swalmen ter ontlasting van de kern Swalmen is dringend gewenst. Ook is een dringend beroep gedaan op de minister om dwingende afspraken met de aannemer te maken over het minimaliseren van het aantal weekendafsluitingen van de tunnel na medio maart 2008. Dan wordt in Roermond het retailpark geopend. Via deze oplossing wordt de overlast voor de omgeving zo veel als mogelijk beperkt. Ook is gepleit voor een definitieve openstelling per 15 maart 2008. Dit heeft de minister laten onderzoeken. Geconcludeerd kan worden dat dit niet haalbaar is. Afgesproken is de regio wekelijks op de hoogte te houden over de voortgang van de werkzaamheden en in geval van onvoorziene tegenslagen onmiddellijk te rapporteren.

De Provincie Limburg en de gemeente Roermond hebben in het overleg laten weten het Rijk aansprakelijk te stellen voor alle directe en indirecte schade. De minister is verzocht om in overleg te treden met contractpartners over een compensatie voor het feit dat het Rijk eenzijdig de resultaatsverplichting uit de overeenkomst tussen de Provincie en het Rijk niet nakomt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamervragen over Uitstel opening A73-Zuid (09-10-2007)
Limburg zwaar teleurgesteld over mogelijke vertraging A73 (05-10-2007)
Eurlings onaangenaam verrast over vertraging A73 (05-10-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg