Provincies willen investeren in versnelling Randstadprojecten

Voorwaarde dat generieke rijksbezuinigingen van tafel gaan

Den Haag – De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland investeren met het Rijk in de internationale concurrentiepositie van de Randstad. Met de ondertekening van het Urgentie Programma Randstad is deze samenwerking op maandag 29 oktober 2007 bezegeld. Wel stellen de provincies als harde voorwaarde dat naast deze investeringen het Rijk niet nog eens kort op haar jaarlijkse bijdragen aan het provinciefonds.

Rijk en regio werken in deze regeerperiode samen aan één krachtige Randstad in 33 majeure projecten. Deze projecten zijn onder meer gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en het aantrekkelijker maken van het woon- en werkklimaat binnen de Randstad. De urgentie is groot en daarom geven de vier Randstadprovincies een financiële impuls van 210 miljoen euro aan de versnelling van het programma voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

Harde voorwaarde

De vier Randstadprovincies gaan ervan uit dat de investering van 210 miljoen euro deel zal uitmaken van de financiële afspraken tussen het kabinet en de provincies (het nog te sluiten bestuursakkoord voor de periode 2009 – 2011). Ze stellen dit als voorwaarde voor ondertekening van het Programma Randstad Urgent. Concreet komt het er op neer dat de Randstadprovincies niet naast deze extra investeringen ook nog eens gekort willen worden door het Rijk op de jaarlijkse bijdragen aan het provinciefonds.

Deze voorwaarde voor ondertekening hebben de vier Randstadprovincies aan minister Eurlings kenbaar gemaakt. Mocht het kabinet anders besluiten, dan wordt het voor de provincies financieel onmogelijk om de ambities uit het Urgentie Programma Randstad binnen deze regeerperiode te realiseren.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Provincies willen investeren in versnelling Randstadprojecten | Infrasite

Provincies willen investeren in versnelling Randstadprojecten

Voorwaarde dat generieke rijksbezuinigingen van tafel gaan

Den Haag – De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland investeren met het Rijk in de internationale concurrentiepositie van de Randstad. Met de ondertekening van het Urgentie Programma Randstad is deze samenwerking op maandag 29 oktober 2007 bezegeld. Wel stellen de provincies als harde voorwaarde dat naast deze investeringen het Rijk niet nog eens kort op haar jaarlijkse bijdragen aan het provinciefonds.

Rijk en regio werken in deze regeerperiode samen aan één krachtige Randstad in 33 majeure projecten. Deze projecten zijn onder meer gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en het aantrekkelijker maken van het woon- en werkklimaat binnen de Randstad. De urgentie is groot en daarom geven de vier Randstadprovincies een financiële impuls van 210 miljoen euro aan de versnelling van het programma voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

Harde voorwaarde

De vier Randstadprovincies gaan ervan uit dat de investering van 210 miljoen euro deel zal uitmaken van de financiële afspraken tussen het kabinet en de provincies (het nog te sluiten bestuursakkoord voor de periode 2009 – 2011). Ze stellen dit als voorwaarde voor ondertekening van het Programma Randstad Urgent. Concreet komt het er op neer dat de Randstadprovincies niet naast deze extra investeringen ook nog eens gekort willen worden door het Rijk op de jaarlijkse bijdragen aan het provinciefonds.

Deze voorwaarde voor ondertekening hebben de vier Randstadprovincies aan minister Eurlings kenbaar gemaakt. Mocht het kabinet anders besluiten, dan wordt het voor de provincies financieel onmogelijk om de ambities uit het Urgentie Programma Randstad binnen deze regeerperiode te realiseren.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland