Groot onderhoud A7 Oost gereed

Leeuwarden – Op vrijdag 26 oktober 2007 is, binnen de afgesproken planning, een eind gekomen aan de onderhoudswerkzaamheden aan de A7 Groningen – Nieuweschans. Op die dag is het laatste stukje asfalt vervangen. Bij het groot onderhoud aan de A7-Oost werd in de periode mei – oktober 2007 ruim 230.000 ton asfalt (7.666 vrachtwagens) vervangen. Hiermee werd ruim 50 kilometer A7 van nieuw wegdek voorzien, zodat het verkeer de komende jaren weer vlot, veilig en comfortabel gebruik kan maken van deze snelweg. Tijdens de werkzaamheden zijn ook 22 bruggen en viaducten opgeknapt en is 53 kilometer vangrail aangepast.

Op een gestrande freesmachine na, zijn de werkzaamheden zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Rijkswaterstaat en aannemer Ballast Nedam bedanken de weggebruikers voor het begrip gedurende het afgelopen half jaar.

Bij het onderhoud hebben Rijkswaterstaat en Ballast Nedam er alles aan gedaan de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken en de doorstroming te bevorderen. Mede dankzij een uitstekende samenwerking met de gemeenten in het gebied, de provincie Groningen en Transport en Logistiek Nederland konden er goede omleidingsroutes worden gemaakt. Ook heeft Rijkswaterstaat veel aandacht besteed aan het informeren van de weggebruikers. Uit onderzoek naar de beleving van de werkzaamheden door de weggebruikers is gebleken dat deze aanpak goed gewaardeerd is.

Deze week zal de aannemer de laatste restpuntjes wegwerken. Rijkswaterstaat laat op het nieuwe wegdek na 6 weken stroefheidsmetingen uitvoeren. Zodra het bij nieuw asfalt gebruikelijke bitumenlaagje is verdwenen en het wegdek weer aan alle normen voldoet, kunnen ook de laatste borden met 90 kilometer per uur verdwijnen.

Groot onderhoud aan de weg 2007

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen te maken krijgen. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen en kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland