Aanleg spitsstroken A12: tunnel Stationsstraat afgesloten

Arnhem – Rijkswaterstaat heeft in samenspraak met de politie en de gemeenten Ede en Veenendaal besloten de tunnel Stationsstraat vanaf dinsdag 30 oktober 2007 voor alle doorgaand autoverkeer af te sluiten. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de tunnel.

Een onderdeel van de verbreding van de A12 is de verlenging van de tunnel onder de A12 in de Stationsstraat/Veenendaalseweg. Op verzoek van de gemeenten Ede en Veenendaal alsmede de bewoners in de omgeving, is sinds het begin van de werkzaamheden in de tunnel één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Via verkeerslichten krijgt het verkeer om en om doorgang. Voor de veiligheid van de werklieden en de weggebruikers zijn er overdag twee verkeersregelaars aanwezig en is ter plaatse een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld. Bovendien geldt een hoogtebeperking van 3 meter.

Hoewel de hoogtebeperking met borden is aangegeven, hebben diverse vrachtauto’s deze hoogtebeperking genegeerd. Ook zijn in de tunnel regelmatig spiegels kapot gereden. Bovendien wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 30 km/uur. Daarnaast is een verkeersregelaar, die ter plekke de veiligheid van het doorgaande verkeer en de werklieden ondersteunt, op dinsdag 16 oktober 2007 aangevallen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat het werk is stilgelegd. De veiligheid van zowel het doorgaande verkeer in de tunnel als de werklieden ter plaatse was in het geding. Tevens is besloten de tunnel Stationsstraat vanaf dinsdag 30 oktober 2007 af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

De afsluiting van de tunnel Stationsstraat in het kader van de verbreding van de A12 tussen Ede en Veenendaal duurt tot medio januari 2008.

Rijkswaterstaat adviseert de weggebruikers gebruik te maken van de aangegeven omleidingsroutes via de Grote Beer en de N233 vv.

Door de afsluiting van de tunnel Stationsstraat gaat buslijn 80 vanaf dinsdag 30 oktober as via de Grote Beer en de N233 vv rijden.

Rijkswaterstaat werkt sinds begin september 2007 op de A12 tussen Ede en Veenendaal aan het aanleggen van spitsstroken. Hiertoe zijn de rijstroken tussen Veenendaal en Ede vv versmald en geldt een snelheidsbeperking van 90 km/uur. Deze versmalde rijstroken zorgen voor werkruimte zodat de aannemer de A12 kan verbreden. De doorstroming op de weg gaat vlot; er zijn niet meer files dan voor de versmalling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland