Werkzaamheden knooppunt De Baars (A58/A65)

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007

‘s-Hertogenbosch – In de periode van woensdag 24 oktober tot zaterdag 27 oktober voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op het knooppunt De Baars. De verbindingsweg voor verkeer komende vanuit Breda/Tilburg (A58) in de richting ‘s-Hertogenbosch (A65) is afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt via de parallelbaan langs de werkzaamheden geleid.

De werkzaamheden vinden plaats van:

  • Woensdag 24 oktober 19.00 uur tot donderdag 25 oktober 06.00 uur;
  • Donderdag 25 oktober 19.00 uur tot vrijdag 26 oktober 06.00 uur;
  • Vrijdag 26 oktober 19.00 uur tot zaterdag 17 oktober 06.00 uur.

In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732;
  • op de website: www.vananaarbeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website: www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant