Informatieavond verbreding N 209 Rotterdam – Bergschenhoek

Den Haag – De provincie Zuid-Holland houdt een informatieavond over de verbreding N 209 Rotterdam-Bergschenhoek. Het betreft het gedeelte tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid). De informatieavond vindt plaats op 6 november 2007 tussen 16:30 – 20:00 uur in het gemeentehuis van Lansingerland, vestiging Bergschenhoek, Bergweg-Noord 30.

De informatieavond heeft het karakter van een inloopavond. Er wordt uitgelegd wat de plannen voor de verbreding van het tracé precies inhouden en in welk stadium de plannen zich bevinden. Ook de resultaten van de m.e.r. worden toegelicht. Bezoekers hebben alle gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van de provincie, Rijkswaterstaat en andere partijen.

Milieu-effectrapportage

Om erachter te komen, hoe het tracé N 209 het best verbreed kan worden, is er een milieu-effectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Hierbij is voor verschillende tracévarianten onderzocht wat de effecten zijn op criteria als verkeer, natuur, landschap, geluid, werkgelegenheid, kosten, e.d. De resultaten van dit onderzoek worden op deze avond uitgebreid besproken. De m.e.r is inmiddels ter verdere behandeling aan de gemeenten Lansingerland en Rotterdam aangeboden.

Deze informatieavond is slechts bedoeld is om te informeren over de bestaande plannen en maakt geen onderdeel uit van een formele procedure. De mogelijkheid tot inspraak en het indienen van zienswijzen is pas mogelijk in het kader van de planologische procedure welke pas wordt opgestart nadat de gemeenteraad de uitkomsten van de m.e.r. heeft aanvaard.

Project verbreding N 209 Rotterdam – Bergschenhoek

In de regio Rotterdam – Bergschenhoek worden plannen voorbereid om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie Zuid-Holland is van plan om de N 209, tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid), te verbreden. Om de verbreding optimaal te benutten, worden ook de kruispunten aan de einden van het tracé aangepast. Meer hierover is te lezen op www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Informatieavond verbreding N 209 Rotterdam – Bergschenhoek | Infrasite

Informatieavond verbreding N 209 Rotterdam – Bergschenhoek

Den Haag – De provincie Zuid-Holland houdt een informatieavond over de verbreding N 209 Rotterdam-Bergschenhoek. Het betreft het gedeelte tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid). De informatieavond vindt plaats op 6 november 2007 tussen 16:30 – 20:00 uur in het gemeentehuis van Lansingerland, vestiging Bergschenhoek, Bergweg-Noord 30.

De informatieavond heeft het karakter van een inloopavond. Er wordt uitgelegd wat de plannen voor de verbreding van het tracé precies inhouden en in welk stadium de plannen zich bevinden. Ook de resultaten van de m.e.r. worden toegelicht. Bezoekers hebben alle gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van de provincie, Rijkswaterstaat en andere partijen.

Milieu-effectrapportage

Om erachter te komen, hoe het tracé N 209 het best verbreed kan worden, is er een milieu-effectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Hierbij is voor verschillende tracévarianten onderzocht wat de effecten zijn op criteria als verkeer, natuur, landschap, geluid, werkgelegenheid, kosten, e.d. De resultaten van dit onderzoek worden op deze avond uitgebreid besproken. De m.e.r is inmiddels ter verdere behandeling aan de gemeenten Lansingerland en Rotterdam aangeboden.

Deze informatieavond is slechts bedoeld is om te informeren over de bestaande plannen en maakt geen onderdeel uit van een formele procedure. De mogelijkheid tot inspraak en het indienen van zienswijzen is pas mogelijk in het kader van de planologische procedure welke pas wordt opgestart nadat de gemeenteraad de uitkomsten van de m.e.r. heeft aanvaard.

Project verbreding N 209 Rotterdam – Bergschenhoek

In de regio Rotterdam – Bergschenhoek worden plannen voorbereid om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie Zuid-Holland is van plan om de N 209, tussen de aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan en de aansluiting Bergschenhoek (Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid), te verbreden. Om de verbreding optimaal te benutten, worden ook de kruispunten aan de einden van het tracé aangepast. Meer hierover is te lezen op www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland