CROW start werkgroep Bevorderen alternatieve ophogingen

Ede – CROW is gestart met een nieuwe werkgroep die de kennis en ervaringen over alternatieve materialen in ophogingen wil actualiseren en bundelen. Jaarlijks worden vele ophogingen voor (spoor)wegconstructies gerealiseerd met zand, maar maatschappelijk en milieutechnisch gezien bestaan daar steeds meer bezwaren tegen.

Alternatieve materialen (zoals klei, baggerslib of secundaire bouwstoffen) zijn ook geschikt om toegepast te worden bij ophogingen. Het gebrek aan praktische kennis over de te stellen eisen aan deze nieuwe materialen staat de toepassing daarvan in de weg. Daarom wil de werkgroep de beschikbare kennis, ervaringen en richtlijnen samenvoegen in een toegankelijke publicatie. Belangrijke onderdelen van deze publicatie zijn: aandachtspunten bij de uitvoering, controle tijdens en monitoring na de aanleg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW

CROW start werkgroep Bevorderen alternatieve ophogingen | Infrasite

CROW start werkgroep Bevorderen alternatieve ophogingen

Ede – CROW is gestart met een nieuwe werkgroep die de kennis en ervaringen over alternatieve materialen in ophogingen wil actualiseren en bundelen. Jaarlijks worden vele ophogingen voor (spoor)wegconstructies gerealiseerd met zand, maar maatschappelijk en milieutechnisch gezien bestaan daar steeds meer bezwaren tegen.

Alternatieve materialen (zoals klei, baggerslib of secundaire bouwstoffen) zijn ook geschikt om toegepast te worden bij ophogingen. Het gebrek aan praktische kennis over de te stellen eisen aan deze nieuwe materialen staat de toepassing daarvan in de weg. Daarom wil de werkgroep de beschikbare kennis, ervaringen en richtlijnen samenvoegen in een toegankelijke publicatie. Belangrijke onderdelen van deze publicatie zijn: aandachtspunten bij de uitvoering, controle tijdens en monitoring na de aanleg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW