Verkeershinder door werkzaamheden A28 en A37

In de periode van woensdag 17 oktober t/m donderdag 15 november 2007 laat Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A28 tussen De Wijk en Vries en de A37 tussen Hoogeveen en Oosterhesselen. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt voor een belangrijk deel ’s nachts gewerkt. Alleen de werkzaamheden aan de A37 vinden overdag plaats. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd.

Onderhoud op verschillende locaties

Van woensdag 17 oktober tot en met donderdag 15 november zijn er op verschillende momenten nachtelijke werkzaamheden aan verschillende wegvakken van de A28 tussen De Wijk en Vries. In deze periode wordt er ook gewerkt aan de A37 tussen Hoogeveen en Oosterhesselen. Die werkzaamheden vinden overdag plaats. In de wegvakken waar gewerkt wordt, is één rijstrook beschikbaar en geldt een lagere maximumsnelheid. Het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.

Op- en afritten soms afgesloten

Tijdens de werkzaamheden op de A28 zijn tussen 22.00 uur en 06.00 uur op wisselende momenten op- en afritten korte of langere tijd afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Inspectie meetlussen oprit

Onderdeel van de klus is de inspectie en reparatie van meetlussen bij de oprit naar de A28 vanuit Vries richting Hoogeveen. Dit zal gebeuren op donderdag 18 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur. Verkeer wordt dan omgeleid via de af- en oprit Eelde.

Groot onderhoud aan de weg 2007

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen te maken krijgen. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen en kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland