Nieuwe symbolen op dynamische route informatiepanelen

‘+’ of ‘–‘ geeft weggebruiker informatie over toe- of afnemen van de file

Den Haag – Vanaf 15 oktober 2007 ziet de weggebruiker op de Dynamisch Route Informatie Panelen boven de Nederlandse snelwegen twee nieuwe symbolen: het plus- en het minteken. Met deze tekens krijgt de weggebruiker informatie of de filelengte toeneemt (+) of juist afneemt (-). Met de toevoeging van deze twee tekens naast de lengte van de file kan de weggebruiker enerzijds een betere keuze uit alternatieve routes maken en anderzijds weet hij nauwkeuriger of hij meer of minder tijdverlies zal oplopen. Deze nieuwe informatievoorziening is onderdeel van de fileaanpak op de korte termijn (FileProof).

Op veel plekken op het autosnelwegennet biedt Rijkswaterstaat weggebruikers informatie over de filelengtes via Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s). Deze informatie helpt weggebruikers om zo goed mogelijk hun route te kiezen. Als bijvoorbeeld op de ene route 6 km file wordt aangegeven en de andere route filevrij is, zullen veel weggebruikers de filevrije route nemen. Wanneer op beide alternatieve routes die filelengte bijna of helemaal gelijk is, dan hebben weggebruikers volgens enquêtes behoefte aan aanvullende informatie: groeit de file op beide alternatieven, of is de file op één route juist aan het afnemen?

Door de toevoeging van een plus (‘+’) of min (‘-‘) teken wordt aangegeven of de file verder toeneemt of juist aan het afnemen is. Als voor een van de betreffende routes 6km file + wordt aangegeven en voor de andere 6 km file – , zullen meer weggebruikers kiezen voor de route met de afnemende filelengte.

Sommige weggebruikers hebben in verband met de ligging van hun bestemming geen echte keuze. In dat geval geeft het ‘+’ of ‘–‘ teken toch extra informatie. De weggebruiker krijgt meer inzicht in de te verwachten vertraging en dit verhoogt het comfort.

De keuze voor de tekens ‘+’ en ‘–‘ vloeit voort uit een uitgebreid gebruikersonderzoek. De deelnemers vonden deze tekens logisch. Dit geldt ook voor buitenlandse weggebruikers.

Niet alleen de individuele weggebruiker heeft voordelen bij deze aanvullende informatie. Ook kan het verkeer als geheel zich met deze informatie beter over het netwerk verdelen. Dit maakt dat de files ter plaatse sneller kunnen oplossen.

De ‘+’ en ‘-‘tekens worden vanaf 15 oktober getoond op de DRIP’s in onder andere de Noord-Holland en Oost-Nederland. In de komende weken tot in november zullen alle DRIP’s in Nederland hierop worden aangepast.

De maatregel is onderdeel van de Fileaanpak op korte termijn van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot 2009 worden ruim veertig maatregelen genomen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Grafische informatie op bermDRIPs slaat goed aan (-09-10-2007)

Betere reisinformatie over files ring A10 (28-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuwe symbolen op dynamische route informatiepanelen | Infrasite

Nieuwe symbolen op dynamische route informatiepanelen

‘+’ of ‘–‘ geeft weggebruiker informatie over toe- of afnemen van de file

Den Haag – Vanaf 15 oktober 2007 ziet de weggebruiker op de Dynamisch Route Informatie Panelen boven de Nederlandse snelwegen twee nieuwe symbolen: het plus- en het minteken. Met deze tekens krijgt de weggebruiker informatie of de filelengte toeneemt (+) of juist afneemt (-). Met de toevoeging van deze twee tekens naast de lengte van de file kan de weggebruiker enerzijds een betere keuze uit alternatieve routes maken en anderzijds weet hij nauwkeuriger of hij meer of minder tijdverlies zal oplopen. Deze nieuwe informatievoorziening is onderdeel van de fileaanpak op de korte termijn (FileProof).

Op veel plekken op het autosnelwegennet biedt Rijkswaterstaat weggebruikers informatie over de filelengtes via Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s). Deze informatie helpt weggebruikers om zo goed mogelijk hun route te kiezen. Als bijvoorbeeld op de ene route 6 km file wordt aangegeven en de andere route filevrij is, zullen veel weggebruikers de filevrije route nemen. Wanneer op beide alternatieve routes die filelengte bijna of helemaal gelijk is, dan hebben weggebruikers volgens enquêtes behoefte aan aanvullende informatie: groeit de file op beide alternatieven, of is de file op één route juist aan het afnemen?

Door de toevoeging van een plus (‘+’) of min (‘-‘) teken wordt aangegeven of de file verder toeneemt of juist aan het afnemen is. Als voor een van de betreffende routes 6km file + wordt aangegeven en voor de andere 6 km file – , zullen meer weggebruikers kiezen voor de route met de afnemende filelengte.

Sommige weggebruikers hebben in verband met de ligging van hun bestemming geen echte keuze. In dat geval geeft het ‘+’ of ‘–‘ teken toch extra informatie. De weggebruiker krijgt meer inzicht in de te verwachten vertraging en dit verhoogt het comfort.

De keuze voor de tekens ‘+’ en ‘–‘ vloeit voort uit een uitgebreid gebruikersonderzoek. De deelnemers vonden deze tekens logisch. Dit geldt ook voor buitenlandse weggebruikers.

Niet alleen de individuele weggebruiker heeft voordelen bij deze aanvullende informatie. Ook kan het verkeer als geheel zich met deze informatie beter over het netwerk verdelen. Dit maakt dat de files ter plaatse sneller kunnen oplossen.

De ‘+’ en ‘-‘tekens worden vanaf 15 oktober getoond op de DRIP’s in onder andere de Noord-Holland en Oost-Nederland. In de komende weken tot in november zullen alle DRIP’s in Nederland hierop worden aangepast.

De maatregel is onderdeel van de Fileaanpak op korte termijn van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot 2009 worden ruim veertig maatregelen genomen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Grafische informatie op bermDRIPs slaat goed aan (-09-10-2007)

Betere reisinformatie over files ring A10 (28-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat