9-Daagse stremming rijksweg 7 bij Sneek

Rijksweg van 13 tot 22 oktober 2007 afgesloten voor alle verkeer

Leeuwarden – Van zaterdag 13 oktober 0.00 uur tot maandag 22 oktober 05.00 uur is de rijksweg 7 bij Sneek ter hoogte van de Geeuwbrug, tussen kruispunt Zuidwesthoekweg/Kanaalstraat en kruispunt Molenkrite/Lemmerweg afgesloten voor het verkeer. Fietsers kunnen wel over de brug, maar zullen rekening moeten houden met hinder door de aanwezigheid van bouwverkeer.

De afsluiting is nodig voor het graven van de nieuwe watergang voor de Geau en de bouw van een tijdelijke brug in de kruising met de huidige Stadsrondweg Zuid. De nieuwe Geau wordt aangesloten op het aquaduct. Daarnaast wordt ter hoogte van Tinga de aansluiting gemaakt van het nieuwe deel van de rijksweg op de huidige weg. Verder worden de noodzakelijke voorzieningen zoals asfalt voor de overgangen in de middenberm en de aansluiting op de nieuwe rondweg voor de overgang bij Folsgare en de Bolswarderbaan gerealiseerd. Eind oktober wordt de nieuwe Geau verder aangelegd.

Totale afsluiting

Er is gekozen voor een totale afsluiting van negen dagen in de herfstvakantie om de hinder voor het verkeer zo kort mogelijk te houden. In de herfstvakantie is de verkeersdruk minder en zijn de scholen dicht, waardoor het fietsverkeer afneemt. Het alternatief was een gefaseerde afsluiting van rijstroken gedurende vier tot zes weken. Dat zou vooral in de spits tot ernstige hinder en irritatie leiden.

Omleidingroutes

Verkeer uit Sneek en omgeving wordt omgeleid via de Rondweg Sneek Oost en Noord. In verband met de veiligheid geldt hier van 13 tot 22 oktober een inhaalverbod en een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Weggebruikers worden met behulp van borden op deze omleiding gewezen. Bij routes door de stad moet autoverkeer rekening houden met werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade. De bedrijventerreinen zijn bereikbaar. Op Houkesloot is de Einsteinstraat tijdelijk afgesloten om de doorstroming op de oostelijke rondweg te bevorderen. Het verkeer wordt ook daar met borden omgeleid.

Alternatieve routes voor doorgaand verkeer worden met verkeersborden aangegeven bij het binnenrijden van de provincie. Verkeer vanaf de Afsluitdijk in de richting Flevoland (en vice versa) kan het beste omrijden via Bolsward-Lemmer. Het advies aan het verkeer vanaf de Afsluitdijk richting Joure/Heerenveen/Drachten/Groningen (en vice versa) is om te rijden via Leeuwarden. Landelijke advertenties van Rijkswaterstaat (Van A naar Beter) attenderen ook op de stremming en alternatieven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân