Verkeerssignalering en pechhavens A67 Someren – Geldrop nuttig

‘s-Hertogenbosch – Vanaf 1 juli 2007 is op de A67 op het traject Someren – Geldrop verkeerssignalering aangelegd. De toename van verkeer, met daarin een groot aandeel voor het vrachtverkeer, zorgt voor een afname van de verkeersveiligheid op dit traject. Om de verkeersveiligheid te vergroten heeft Rijkswaterstaat per 1 juli verkeerssignalering aangelegd op dit traject en vier extra pechhavens.

De A67 is een van de belangrijkste economische verkeersaders van Nederland. Vrachtverkeer uit het hele land komt hier samen op weg van en naar Duitsland. De afgelopen twintig jaar is het verkeer verdubbeld op deze weg, vooral de toename van het vrachtverkeer is drastisch gestegen. Landelijk is dat aandeel 13 procent, op de A67 is dat 35 procent. Het percentage vrachtverkeer op de A67 schommelt afhankelijk van het tijdstip tussen de 30% en 70%.

Na 3 maanden blijkt dat door de verkeerssignalering weggebruikers eerder hun snelheid aanpassen waardoor er minder kans bestaat op ongelukken in de staart van een file. De weggebruiker wordt namelijk eerder geattendeerd op het ontstaan van een file en wordt gedwongen om snelheid te verminderen. De snelheid op de verkeerssignalering is namelijk een verplichte snelheid en geen adviessnelheid.

De aanleg van de pechhavens zorgt ervoor dat vrachtverkeer bij bijvoorbeeld een lekke band een beter, dus veiliger heenkomen weet te vinden. Hierdoor ondervindt het doorgaande verkeer minder tot geen hinder en ontstaan er minder onveilige situaties. Uit waarnemingen op de weg van inspecteurs blijkt dat de pechhavens de afgelopen 3 maanden geregeld worden gebruikt.

Sinds 2000 is het aantal incidenten op de A67 toegenomen. De incidenten bestaan grotendeels uit ongevallen (30%) en pechgevallen (67%). Rijkswaterstaat heeft in een eerder stadium ook al maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • Extra asfalt in de zijberm op de Randweg Eindhoven; ter voorkoming van het kantelen van vrachtwagens die wegzakken in de zachte berm;
  • Profielmarkering op diverse stukken van de A67; profielmarkering houdt in dat de rechter kantstreep is voorzien van ribbels van 1 cm. Die trilling en geluid veroorzaken als men er over heen rijdt. Dit zorgt er voor dat minder geconcentreerde vrachtwagenchauffeurs bij de les blijven;
  • Andere maatregelen die bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid worden de komende jaren onderzocht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Verkeerssignalering en pechhavens A67 Someren – Geldrop nuttig | Infrasite

Verkeerssignalering en pechhavens A67 Someren – Geldrop nuttig

‘s-Hertogenbosch – Vanaf 1 juli 2007 is op de A67 op het traject Someren – Geldrop verkeerssignalering aangelegd. De toename van verkeer, met daarin een groot aandeel voor het vrachtverkeer, zorgt voor een afname van de verkeersveiligheid op dit traject. Om de verkeersveiligheid te vergroten heeft Rijkswaterstaat per 1 juli verkeerssignalering aangelegd op dit traject en vier extra pechhavens.

De A67 is een van de belangrijkste economische verkeersaders van Nederland. Vrachtverkeer uit het hele land komt hier samen op weg van en naar Duitsland. De afgelopen twintig jaar is het verkeer verdubbeld op deze weg, vooral de toename van het vrachtverkeer is drastisch gestegen. Landelijk is dat aandeel 13 procent, op de A67 is dat 35 procent. Het percentage vrachtverkeer op de A67 schommelt afhankelijk van het tijdstip tussen de 30% en 70%.

Na 3 maanden blijkt dat door de verkeerssignalering weggebruikers eerder hun snelheid aanpassen waardoor er minder kans bestaat op ongelukken in de staart van een file. De weggebruiker wordt namelijk eerder geattendeerd op het ontstaan van een file en wordt gedwongen om snelheid te verminderen. De snelheid op de verkeerssignalering is namelijk een verplichte snelheid en geen adviessnelheid.

De aanleg van de pechhavens zorgt ervoor dat vrachtverkeer bij bijvoorbeeld een lekke band een beter, dus veiliger heenkomen weet te vinden. Hierdoor ondervindt het doorgaande verkeer minder tot geen hinder en ontstaan er minder onveilige situaties. Uit waarnemingen op de weg van inspecteurs blijkt dat de pechhavens de afgelopen 3 maanden geregeld worden gebruikt.

Sinds 2000 is het aantal incidenten op de A67 toegenomen. De incidenten bestaan grotendeels uit ongevallen (30%) en pechgevallen (67%). Rijkswaterstaat heeft in een eerder stadium ook al maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • Extra asfalt in de zijberm op de Randweg Eindhoven; ter voorkoming van het kantelen van vrachtwagens die wegzakken in de zachte berm;
  • Profielmarkering op diverse stukken van de A67; profielmarkering houdt in dat de rechter kantstreep is voorzien van ribbels van 1 cm. Die trilling en geluid veroorzaken als men er over heen rijdt. Dit zorgt er voor dat minder geconcentreerde vrachtwagenchauffeurs bij de les blijven;
  • Andere maatregelen die bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid worden de komende jaren onderzocht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant