N280-Oost opengesteld voor verkeer

De Provincie Limburg heeft op zondag 7 oktober 2007 de N280-Oost (Roermond – Elmpt) opengesteld voor het verkeer. De N280-Oost vormt, samen met de in aanleg zijnde Bundesautobahn A52 bij Niederkrüchten – Elmpt een belangrijke schakel in de Oost – West verbinding.

De N280-Oost en de andere wegen uit het Via Limburg pakket (A73, A74 en N293) zorgen voor een belangrijke stimulans voor de economie. Niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten. De N280-Oost geeft letterlijk de ontsluiting weer met onze oosterburen. Ook natuur en milieu winnen met deze nieuwe verbinding. Door een betere verkeersafwikkeling van het regionale verkeer wordt ook de milieubelasting in de regio Roermond beter. Daarnaast krijgt de omgeving een belangrijke impuls door de aanleg van 27 hectare nieuwe natuur. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Met de openstelling van de N280-Oost is tevens de N68 (Elmpterweg – Maalbroek) definitief afgesloten als doorgaande verbinding van en naar Duitsland.

Vanwege resterende werkzaamheden aan de N280-Oost zijn voorlopig slechts twee van de vier rijstroken opengesteld en is de maximum snelheid beperkt tot 50 km/u. Na afronding van deze werkzaamheden wordt de weg (naar verwachting eind november 2007) geheel opengesteld en gaat de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/u.

De aannemerscombinatie BAM Infra is in september 2006 gestart met de aanleg van de N280-Oost. Samen met de N293-Noord bedroeg de aanneemsom zo’n € 8,6 miljoen.

De N280-Oost samengevat:

  • Aanleg 3 km autoweg, 2 x 2 rijstroken;
  • Maximumsnelheid 100 km/u;
  • Aansluiting op Rijksweg 73-Zuid en Duitse BAB 52;
  • Viaduct Maalbroek;
  • Faunapassage Spickerbroekoplossing;
  • Faunapassage Maasnielderbeek;
  • 16 kleinwildtunnels;
  • 27 ha natuurcompensatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg