Grafische informatie op bermDRIPs slaat goed aan

Rijkswaterstaat heeft deze zomer samen met weggebruikers de proef grafische informatie over files op de Ring van Amsterdam (A10) op bermDRIPs (dynamische route informatiepanelen in de berm) geëvalueerd. Met deze informatie kan de weggebruiker zelf een betere keuze maken welke route hij neemt. Rijkswaterstaat breidt in het najaar de grafische informatie verder uit op de reeds geplaatste bermDRIPs langs de A2 voor het knooppunt Holendrecht en langs de A1 voor het knooppunt Diemen.

In de beelden op deze bermDRIPs neemt Rijkswaterstaat de resultaten uit het klantenpanel mee. De resultaten uit het gehele onderzoek worden in de verdere ontwikkeling van fileinformatie op DRIPs meegenomen.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de 1000 respondenten de nieuwe manier van informatie snel begrijpen en oppakken om hun route te bepalen. Ruim 700 daarvan geven aan door de grafische informatie de locaties van de files op de A10 goed te zien. Daarbij blijkt dat 40% zijn route wel eens heeft aangepast. Ruim 800 geven aan behoefte te hebben aan deze manier van filemelding. En ongeveer 500 respondenten begrijpt de grafische informatie al na de tweede keer. Dit aantal stijgt als de weggebruiker de informatie vaker gezien heeft.

In de schriftelijke enquête zijn onder andere vragen gesteld of de getoonde files met de werkelijkheid klopt en over het gebruik van kleuren. Met het klantenpanel is Rijkswaterstaat verder ingegaan op aspecten zoals vormgeving van de grafische informatie, het gebruik en de zichtbaarheid van de bermDRIPs. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat de weggebruikers minder informatie over nummers van afritten en knooppunten in het beeld willen zien.

In juni heeft Rijkswaterstaat aan weggebruikers op de A2 nabij de Burgemeester Stramanweg gevraagd of zij een enquête over de bermDRIPs wilden invullen. Van de bijna 3400 verzonden enquêteformulieren zijn ongeveer 1000 ingevuld teruggestuurd. Hiervan hebben circa 200 respondenten aangegeven te willen meedoen aan een klantenpanel. Het klantenpanel bestond uit 30 weggebruikers.

Achtergrond

Bijna een jaar geeft Rijkswaterstaat weggebruikers grafische informatie over files op de Ringweg van Amsterdam (A10). Deze gegevens staan op de bermDRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen): één langs de A8 richting Coentunnel en één langs de A2 nabij de Burgemeester Stramanweg. Daarnaast is in het voorjaar het tonen van reistijden Ring A10 op informatiepanelen (DRIPs) boven de rijksweg er aan toegevoegd. Met deze nieuwe weginformatie wordt de weggebruiker beter geïnformeerd en kan daardoor zelf een betere keuze maken welke route hij neemt. De proef is een onderdeel van de pilot Verkeersmanagement van het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM).

De pilot Verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat Noord-Holland is een onderdeel van het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM). PIM wil de werkprocessen in het management van infrastructuur verbeteren, zowel bij Rijkswaterstaat als in de samenwerking bij marktpartijen. In PIM wisselt Rijkswaterstaat kennis uit met publieke wegbeheerders zoals de Engelse Highways Agency en het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur. In het Nederlands pilotprogramma werkt Rijkswaterstaat samen met private partners Atkins en Grontmij. PIM is voor alle partijen een open en transparant proces. Meer informatie is te vinden op www.projectpim.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Betere reisinformatie over files ring A10 (28-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Grafische informatie op bermDRIPs slaat goed aan | Infrasite

Grafische informatie op bermDRIPs slaat goed aan

Rijkswaterstaat heeft deze zomer samen met weggebruikers de proef grafische informatie over files op de Ring van Amsterdam (A10) op bermDRIPs (dynamische route informatiepanelen in de berm) geëvalueerd. Met deze informatie kan de weggebruiker zelf een betere keuze maken welke route hij neemt. Rijkswaterstaat breidt in het najaar de grafische informatie verder uit op de reeds geplaatste bermDRIPs langs de A2 voor het knooppunt Holendrecht en langs de A1 voor het knooppunt Diemen.

In de beelden op deze bermDRIPs neemt Rijkswaterstaat de resultaten uit het klantenpanel mee. De resultaten uit het gehele onderzoek worden in de verdere ontwikkeling van fileinformatie op DRIPs meegenomen.

Uit onderzoek kwam naar voren dat de 1000 respondenten de nieuwe manier van informatie snel begrijpen en oppakken om hun route te bepalen. Ruim 700 daarvan geven aan door de grafische informatie de locaties van de files op de A10 goed te zien. Daarbij blijkt dat 40% zijn route wel eens heeft aangepast. Ruim 800 geven aan behoefte te hebben aan deze manier van filemelding. En ongeveer 500 respondenten begrijpt de grafische informatie al na de tweede keer. Dit aantal stijgt als de weggebruiker de informatie vaker gezien heeft.

In de schriftelijke enquête zijn onder andere vragen gesteld of de getoonde files met de werkelijkheid klopt en over het gebruik van kleuren. Met het klantenpanel is Rijkswaterstaat verder ingegaan op aspecten zoals vormgeving van de grafische informatie, het gebruik en de zichtbaarheid van de bermDRIPs. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat de weggebruikers minder informatie over nummers van afritten en knooppunten in het beeld willen zien.

In juni heeft Rijkswaterstaat aan weggebruikers op de A2 nabij de Burgemeester Stramanweg gevraagd of zij een enquête over de bermDRIPs wilden invullen. Van de bijna 3400 verzonden enquêteformulieren zijn ongeveer 1000 ingevuld teruggestuurd. Hiervan hebben circa 200 respondenten aangegeven te willen meedoen aan een klantenpanel. Het klantenpanel bestond uit 30 weggebruikers.

Achtergrond

Bijna een jaar geeft Rijkswaterstaat weggebruikers grafische informatie over files op de Ringweg van Amsterdam (A10). Deze gegevens staan op de bermDRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen): één langs de A8 richting Coentunnel en één langs de A2 nabij de Burgemeester Stramanweg. Daarnaast is in het voorjaar het tonen van reistijden Ring A10 op informatiepanelen (DRIPs) boven de rijksweg er aan toegevoegd. Met deze nieuwe weginformatie wordt de weggebruiker beter geïnformeerd en kan daardoor zelf een betere keuze maken welke route hij neemt. De proef is een onderdeel van de pilot Verkeersmanagement van het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM).

De pilot Verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat Noord-Holland is een onderdeel van het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM). PIM wil de werkprocessen in het management van infrastructuur verbeteren, zowel bij Rijkswaterstaat als in de samenwerking bij marktpartijen. In PIM wisselt Rijkswaterstaat kennis uit met publieke wegbeheerders zoals de Engelse Highways Agency en het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur. In het Nederlands pilotprogramma werkt Rijkswaterstaat samen met private partners Atkins en Grontmij. PIM is voor alle partijen een open en transparant proces. Meer informatie is te vinden op www.projectpim.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Betere reisinformatie over files ring A10 (28-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland