Besluit N50 Ramspol-Ens: brug over Ramsdiep 13 m hoog

Den Haag – De Ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met een verhoging van de brug over het Ramsdiep tussen de Noordoostpolder en Overijssel van 7 naar 13 meter. Het standpunt over de N50 Ramspol-Ens is hiermee gewijzigd. Voor het langzame verkeer en het bestemmingsverkeer komen er gescheiden parallelbanen. Ter hoogte van het dorp Ens komt er een ongelijkvloerse kruising. De bestaande brug met een hoogte van 5,65 meter zal worden verwijderd.

Eerder – in 2006 – was al ingestemd met een wegverbreding naar 2 x 2 rijbanen. Het standpunt is nu gewijzigd omdat de Tweede Kamer bij amendement van de leden Hofstra en van Hijum 18 miljoen euro extra heeft toegewezen voor een oplossing waarmee de doorstroming op de weg èn op het water verbetert.

De provincie Flevoland en de provincie Overijssel dragen elk ook 1 miljoen euro bij. In totaal is hierbij een taakstellend budget van 100 miljoen euro beschikbaar.

Het tracébesluit is nu in voorbereiding en wordt in augustus 2008 verwacht. De uitvoeringswerkzaamheden zijn naar verwachting in 2012 gereed.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief br.5374 Gewijzigd standpunt N50: Ramspol Ens 2007 Kamerstuk | 2007-10-05 op de website van VenW (zoek op datum).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het project N50 Ramspol – Ens vindt u op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Besluit N50 Ramspol-Ens: brug over Ramsdiep 13 m hoog | Infrasite

Besluit N50 Ramspol-Ens: brug over Ramsdiep 13 m hoog

Den Haag – De Ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met een verhoging van de brug over het Ramsdiep tussen de Noordoostpolder en Overijssel van 7 naar 13 meter. Het standpunt over de N50 Ramspol-Ens is hiermee gewijzigd. Voor het langzame verkeer en het bestemmingsverkeer komen er gescheiden parallelbanen. Ter hoogte van het dorp Ens komt er een ongelijkvloerse kruising. De bestaande brug met een hoogte van 5,65 meter zal worden verwijderd.

Eerder – in 2006 – was al ingestemd met een wegverbreding naar 2 x 2 rijbanen. Het standpunt is nu gewijzigd omdat de Tweede Kamer bij amendement van de leden Hofstra en van Hijum 18 miljoen euro extra heeft toegewezen voor een oplossing waarmee de doorstroming op de weg èn op het water verbetert.

De provincie Flevoland en de provincie Overijssel dragen elk ook 1 miljoen euro bij. In totaal is hierbij een taakstellend budget van 100 miljoen euro beschikbaar.

Het tracébesluit is nu in voorbereiding en wordt in augustus 2008 verwacht. De uitvoeringswerkzaamheden zijn naar verwachting in 2012 gereed.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief br.5374 Gewijzigd standpunt N50: Ramspol Ens 2007 Kamerstuk | 2007-10-05 op de website van VenW (zoek op datum).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het project N50 Ramspol – Ens vindt u op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat