Onderhoud A9 Badhoevedorp – Raasdorp en Rottepolderplein

Van vrijdag 5 oktober tot en met maandag 8 oktober 2007 zijn er asfalteringswerkzaamheden tussen Badhoevedorp en Raasdorp en op en rond het Rottepolderplein. Deze werkzaamheden die nu plaatsvinden, konden niet meegenomen worden tijdens de gehele afsluiting van de rijbanen voor het groot onderhoud A9 in de afgelopen twee maanden. Rijkswaterstaat heeft vanuit de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid Haarlem-Zuid en het Rotterpolderplein een aantal verbindingen toen opengehouden. Dit was noodzakelijk om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, niet alleen voor het hoofdwegennet maar ook voor het lokale wegennet.

Verbinding A9-N200 afgesloten
Vanwege de werkzaamheden die nu in het weekeinde worden uitgevoerd, is de verbinding van de A9 naar de N200 afgesloten voor het verkeer vanuit Den Haag/Utrecht en vanuit Alkmaar richting Halfweg van vrijdag 5 oktober 21.00 uur tot en met maandag 8 oktober 05.00 uur. Dit verkeer wordt omgeleid via de N205/Prins Bernhardlaan.

Overige werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden op de A9 tussen Badhoevedorp en Raasdorp is één rijstrook richting Alkmaar beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats uitsluitend in de avond en nacht van het weekeinde. Overdag zijn er dan twee rijstroken richting Alkmaar beschikbaar. Het verkeer richting Utrecht heeft geen hinder van de werkzaamheden.

Daarnaast is het gehele weekeinde de oprit vanuit Badhoevedorp naar de A9 richting Alkmaar dicht. Voor het verkeer komende vanuit Amsterdam (S106) richting Haarlem/Alkmaar is een omleiding via de Schipholweg (N232) ingesteld.

Het kan zijn dat door slechte weersomstandigheden de werkzaamheden uitlopen en dat dan begin volgende week in de avond en nacht gewerkt moet worden.

Tot eind november 2007 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud aan de A9 tussen de knooppunten Velsen en Holendrecht uit.

Groot Onderhoud

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Groot onderhoud weg

Onderhoud A9 Badhoevedorp – Raasdorp en Rottepolderplein | Infrasite

Onderhoud A9 Badhoevedorp – Raasdorp en Rottepolderplein

Van vrijdag 5 oktober tot en met maandag 8 oktober 2007 zijn er asfalteringswerkzaamheden tussen Badhoevedorp en Raasdorp en op en rond het Rottepolderplein. Deze werkzaamheden die nu plaatsvinden, konden niet meegenomen worden tijdens de gehele afsluiting van de rijbanen voor het groot onderhoud A9 in de afgelopen twee maanden. Rijkswaterstaat heeft vanuit de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid Haarlem-Zuid en het Rotterpolderplein een aantal verbindingen toen opengehouden. Dit was noodzakelijk om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, niet alleen voor het hoofdwegennet maar ook voor het lokale wegennet.

Verbinding A9-N200 afgesloten
Vanwege de werkzaamheden die nu in het weekeinde worden uitgevoerd, is de verbinding van de A9 naar de N200 afgesloten voor het verkeer vanuit Den Haag/Utrecht en vanuit Alkmaar richting Halfweg van vrijdag 5 oktober 21.00 uur tot en met maandag 8 oktober 05.00 uur. Dit verkeer wordt omgeleid via de N205/Prins Bernhardlaan.

Overige werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden op de A9 tussen Badhoevedorp en Raasdorp is één rijstrook richting Alkmaar beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats uitsluitend in de avond en nacht van het weekeinde. Overdag zijn er dan twee rijstroken richting Alkmaar beschikbaar. Het verkeer richting Utrecht heeft geen hinder van de werkzaamheden.

Daarnaast is het gehele weekeinde de oprit vanuit Badhoevedorp naar de A9 richting Alkmaar dicht. Voor het verkeer komende vanuit Amsterdam (S106) richting Haarlem/Alkmaar is een omleiding via de Schipholweg (N232) ingesteld.

Het kan zijn dat door slechte weersomstandigheden de werkzaamheden uitlopen en dat dan begin volgende week in de avond en nacht gewerkt moet worden.

Tot eind november 2007 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud aan de A9 tussen de knooppunten Velsen en Holendrecht uit.

Groot Onderhoud

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Groot onderhoud weg