Gezamenlijke inspraak A27 Lunetten-Hooipolder

Om versnelde aanpak te realiseren

‘s-Hertogenbosch – Om tempo te maken in de planstudie van het traject A27 Lunetten-Hooipolder, is er een gezamenlijke inspraakreactie geformuleerd. Twee provincies, negen gemeenten, twee waterschappen, twee Kamers van Koophandel, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de Bestuursregio Utrecht en een Hoogheemraadschap hebben een gezamenlijke inspraakreactie opgesteld met één doel: het zo snel mogelijk oplossen van de congestieproblemen op de A27.

De reactie kent een aantal aandachtspunten, zoals:

  • er moet meer aandacht zijn voor een duurzame vorm van openbaar vervoer voor lange afstanden. Als OV een bijdrage kan leveren aan de verkeerssituatie, dan moet de noodzakelijke infrastructuur hiervoor worden opgenomen in de startnotitie. Doordat er geen rechtstreekse treinverbinding Utrecht-Breda is, is er groot potentieel voor een OV-verbinding;
  • het ombouwen van knooppunt Hooipolder tot een volwaardig autosnelwegknooppunt, wordt breed gedragen. Dit hoort o.a. bij het ‘compleet maken’ van de ruit rond Breda.;
  • alleen wanneer tolheffing tot een versnelde aanleg leidt, is de regio bereid dit te overwegen;

  • aangezien grondverwerving vaak vertraging met zich meebrengt, kan hier nu al mee worden begonnen;
  • input vanuit het bedrijfsleven is, gezien de complexiteit, gewenst.

De A27 kent al jaren ernstige verkeersproblemen, vooral het deel tussen Utrecht en Lexmond en rond de Merwedebrug bij Gorinchem. Daarom is Rijkswaterstaat medio 2005 een planstudie Lunetten-Hooipolder begonnen. De startnotitie is in juli 2007 afgerond. Tot 23 oktober bestaat de mogelijkheid tot inspraak.

De leden van de commissie economie, mobiliteit en grotestedenbeleid kunnen voor 8 oktober (schriftelijk) reageren op het voorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Gezamenlijke inspraak A27 Lunetten-Hooipolder | Infrasite

Gezamenlijke inspraak A27 Lunetten-Hooipolder

Om versnelde aanpak te realiseren

‘s-Hertogenbosch – Om tempo te maken in de planstudie van het traject A27 Lunetten-Hooipolder, is er een gezamenlijke inspraakreactie geformuleerd. Twee provincies, negen gemeenten, twee waterschappen, twee Kamers van Koophandel, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de Bestuursregio Utrecht en een Hoogheemraadschap hebben een gezamenlijke inspraakreactie opgesteld met één doel: het zo snel mogelijk oplossen van de congestieproblemen op de A27.

De reactie kent een aantal aandachtspunten, zoals:

  • er moet meer aandacht zijn voor een duurzame vorm van openbaar vervoer voor lange afstanden. Als OV een bijdrage kan leveren aan de verkeerssituatie, dan moet de noodzakelijke infrastructuur hiervoor worden opgenomen in de startnotitie. Doordat er geen rechtstreekse treinverbinding Utrecht-Breda is, is er groot potentieel voor een OV-verbinding;
  • het ombouwen van knooppunt Hooipolder tot een volwaardig autosnelwegknooppunt, wordt breed gedragen. Dit hoort o.a. bij het ‘compleet maken’ van de ruit rond Breda.;
  • alleen wanneer tolheffing tot een versnelde aanleg leidt, is de regio bereid dit te overwegen;

  • aangezien grondverwerving vaak vertraging met zich meebrengt, kan hier nu al mee worden begonnen;
  • input vanuit het bedrijfsleven is, gezien de complexiteit, gewenst.

De A27 kent al jaren ernstige verkeersproblemen, vooral het deel tussen Utrecht en Lexmond en rond de Merwedebrug bij Gorinchem. Daarom is Rijkswaterstaat medio 2005 een planstudie Lunetten-Hooipolder begonnen. De startnotitie is in juli 2007 afgerond. Tot 23 oktober bestaat de mogelijkheid tot inspraak.

De leden van de commissie economie, mobiliteit en grotestedenbeleid kunnen voor 8 oktober (schriftelijk) reageren op het voorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant