Geen nieuwe scholen dichtbij drukke snelwegen

Den Haag – Minister Cramer (VROM) heeft toegezegd dat er harde grenzen komen voor de bouw van nieuwe scholen, crèches en kinderdagverblijven. De minister kijkt of die grens ook voor verpleeg- en bejaardenhuizen kan gelden.

Dit wordt in een AMvB onder de benaming ‘gevoelige bestemmingen’ geregeld, primair geldend voor nieuwe situaties. De minister wil dat ‘nieuwe’ scholen minimaal 100 meter van snelwegen en 50 meter van provinciale wegen worden gebouwd.

Wég van snelweg

De Kamer en de stichting Natuur en Milieu wilden de minimale grens op 300 meter vaststellen, maar volgens de minister komen grote steden als Rotterdam dan in de problemen.

Inzicht

Cramer licht gemeenten nog in over haar plannen. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die bepalen waar ze de scholen laten bouwen en welke afwegingen ze daarbij maken.

Overleg

De VNG overlegt op korte termijn met het ministerie over de verdere invulling van de AMvB. Onze mening is dat er ook naar andere zaken wordt gekeken, zoals de ruimte om de school en de bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer.

Het zijn afwegingen waar de gemeente rekening mee moet houden en die het beste door hen (samen met de GGD) gemaakt kunnen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)