Antwoorden op kamervragen over dubbele werkzaamheden A2

Den Haag – Op 27 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Roefs over de dubbele werkzaamheden aan de A2.

Hieronder leest u de volledig brief br.54656 Kamervragen gesteld door de leden Koopmans en Roefs over de dubbele werkzaamheden aan de A2. Kamerstuk | 2007-09-27.

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u antwoorden op de vragen gesteld door de leden Koopmans en Roefs aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de dubbele werkzaamheden aan de A2.

 • 1. Hebt u kennisgenomen van de bezwaren van de provincie Limburg tegen het tweemaal verrichten van werkzaamheden aan de A2 tussen Maasbracht en Urmond?(1)

  1. Ja.

  (1) L1 radio-tv, 27 augustus 2007

 • 2. Deelt u de mening dat het, gezien de grote maatschappelijke en economische kosten als gevolg van files, beter is om de werkzaamheden in één keer uit te voeren?

  2. Deze mening deel ik ten zeerste. In mijn antwoord op vraag vier wordt aangegeven hoe Rijkswaterstaat dit ten uitvoering brengt in de dagelijkse praktijk.

 • 3. Bent u bereid om Rijkswaterstaat opdracht te geven te zoeken naar een slimmere oplossing voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de A2, teneinde de overlast voor de automobilist tot een minimum te beperken?

  3. In de planning van Rijkswaterstaat staat de uitvoering van het groot onderhoud aan de A2 gecombineerd met het voorbereiden van de spitsstrook. In bijlage 2 van mijn brief van 2 mei 2007 (kenmerk 30800 nr. 58) is een lijst opgenomen van projecten waar Rijkswaterstaat verschillende werkzaamheden combineert, het werk aan de A2 maakt onderdeel uit van deze lijst. Een extra opdracht acht ik in dit specifieke geval niet noodzakelijk, wel wordt bij Rijkswaterstaat naar aanleiding van het groot onderhoud verder gewerkt aan nieuwe werkmethoden om de overlast voor automobilisten als gevolg van werkzaamheden te verminderen.

 • 4. Bent u bereid om in algemene zin aan Rijkswaterstaat opdracht te geven dit soort situaties in het land te voorkomen?

  4. Het voorkomen van files als gevolg van werkzaamheden maakt integraal onderdeel uit van het doen en denken van Rijkswaterstaat. In mijn eerder aangehaalde brief van

  2 mei 2007 heb ik de werkwijze van Rijkswaterstaat als volgt beschreven:

  “Rijkswaterstaat streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat binnen de wettelijke randvoorwaarden zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden combineert met de aanleg van extra rijstroken (MIT projecten) plus- en spitsstroken (ZSM projecten), KOSMOS projecten (onderhoud kunstwerken) en dynamisch verkeersmanagement projecten (DVM). Uitgangspunt bij het plannen en combineren van de werkzaamheden is het zoeken naar een optimum tussen veiligheid, doorstroming, kostenefficiency en maximale inzet van de markt. Het besluit om "werk met werk" te maken is locatieafhankelijk en afhankelijk van de mate van zekerheid van een aanlegproject, de beschikbare middelen en de effecten die het heeft op de vermindering van de verkeershinder. Combinatie is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer spoedreparaties in verband met de veiligheid en/of doorstroming van het verkeer niet kunnen wachten tot de gunning van geplande projecten.”

  Zoals hierboven beschreven doet Rijkswaterstaat er alles aan om verkeershinder als gevolg van werkzaamheden te voorkomen door enerzijds werk met werk te combineren en anderzijds nieuwe methode te ontwikkelen om de verkeershinder als gevolg van werkzaamheden verder te beperken.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet (28-08-2007)
Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet (27-04-2007)

Groot onderhoud A2 Maasbracht – Urmond (13-07-2007)


Praktijkproef per rijstrook uit de file A2 Echt (11-05-2007)

Antwoorden op kamervragen over dubbele werkzaamheden A2 | Infrasite

Antwoorden op kamervragen over dubbele werkzaamheden A2

Den Haag – Op 27 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van de leden Koopmans en Roefs over de dubbele werkzaamheden aan de A2.

Hieronder leest u de volledig brief br.54656 Kamervragen gesteld door de leden Koopmans en Roefs over de dubbele werkzaamheden aan de A2. Kamerstuk | 2007-09-27.

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u antwoorden op de vragen gesteld door de leden Koopmans en Roefs aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de dubbele werkzaamheden aan de A2.

 • 1. Hebt u kennisgenomen van de bezwaren van de provincie Limburg tegen het tweemaal verrichten van werkzaamheden aan de A2 tussen Maasbracht en Urmond?(1)

  1. Ja.

  (1) L1 radio-tv, 27 augustus 2007

 • 2. Deelt u de mening dat het, gezien de grote maatschappelijke en economische kosten als gevolg van files, beter is om de werkzaamheden in één keer uit te voeren?

  2. Deze mening deel ik ten zeerste. In mijn antwoord op vraag vier wordt aangegeven hoe Rijkswaterstaat dit ten uitvoering brengt in de dagelijkse praktijk.

 • 3. Bent u bereid om Rijkswaterstaat opdracht te geven te zoeken naar een slimmere oplossing voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de A2, teneinde de overlast voor de automobilist tot een minimum te beperken?

  3. In de planning van Rijkswaterstaat staat de uitvoering van het groot onderhoud aan de A2 gecombineerd met het voorbereiden van de spitsstrook. In bijlage 2 van mijn brief van 2 mei 2007 (kenmerk 30800 nr. 58) is een lijst opgenomen van projecten waar Rijkswaterstaat verschillende werkzaamheden combineert, het werk aan de A2 maakt onderdeel uit van deze lijst. Een extra opdracht acht ik in dit specifieke geval niet noodzakelijk, wel wordt bij Rijkswaterstaat naar aanleiding van het groot onderhoud verder gewerkt aan nieuwe werkmethoden om de overlast voor automobilisten als gevolg van werkzaamheden te verminderen.

 • 4. Bent u bereid om in algemene zin aan Rijkswaterstaat opdracht te geven dit soort situaties in het land te voorkomen?

  4. Het voorkomen van files als gevolg van werkzaamheden maakt integraal onderdeel uit van het doen en denken van Rijkswaterstaat. In mijn eerder aangehaalde brief van

  2 mei 2007 heb ik de werkwijze van Rijkswaterstaat als volgt beschreven:

  “Rijkswaterstaat streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat binnen de wettelijke randvoorwaarden zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden combineert met de aanleg van extra rijstroken (MIT projecten) plus- en spitsstroken (ZSM projecten), KOSMOS projecten (onderhoud kunstwerken) en dynamisch verkeersmanagement projecten (DVM). Uitgangspunt bij het plannen en combineren van de werkzaamheden is het zoeken naar een optimum tussen veiligheid, doorstroming, kostenefficiency en maximale inzet van de markt. Het besluit om "werk met werk" te maken is locatieafhankelijk en afhankelijk van de mate van zekerheid van een aanlegproject, de beschikbare middelen en de effecten die het heeft op de vermindering van de verkeershinder. Combinatie is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer spoedreparaties in verband met de veiligheid en/of doorstroming van het verkeer niet kunnen wachten tot de gunning van geplande projecten.”

  Zoals hierboven beschreven doet Rijkswaterstaat er alles aan om verkeershinder als gevolg van werkzaamheden te voorkomen door enerzijds werk met werk te combineren en anderzijds nieuwe methode te ontwikkelen om de verkeershinder als gevolg van werkzaamheden verder te beperken.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet (28-08-2007)
Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet (27-04-2007)

Groot onderhoud A2 Maasbracht – Urmond (13-07-2007)


Praktijkproef per rijstrook uit de file A2 Echt (11-05-2007)