A9 Velsen-Badhoevedorp weer geheel beschikbaar

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007
Rijkswaterstaat verricht tot eind november 2007 groot onderhoud aan de A9 tussen de knooppunten Velsen en Holendrecht

Zondag 30 september om 05.00 uur heeft het verkeer op de A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp in beide rijrichtingen weer twee rijstroken beschikbaar. De werkzaamheden die sinds begin juli 2007 dag en nacht plaatsvonden zijn achter de rug. In de maand oktober zijn nog wel asfalteringswerkzaamheden noodzakelijk op de A9 tussen Badhoevedorp en Raasdorp en in een afrit van het Rottepolderplein naar de N200 in de richting Halfweg. Verder zijn de komende maanden nog afrondende werkzaamheden. Dit geldt ook voor het deel van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Sinds eind augustus is dit deel van de A9 al beschikbaar voor het verkeer. De A9 bereikbaarheid-pashouders kunnen tot eind oktober 2007 nog gebruik maken van Vanpool, shuttlebussen, regulier openbaar vervoer en OV-fiets. Vrijdag 28 september 2007 is de laatste uitzending van het A9-journaal.

In de afgelopen twee maanden heeft Rijkswaterstaat vanuit de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid Haarlem-Zuid en het Rotterpolderplein een aantal verbindingen opengehouden. Dit was noodzakelijk om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, niet alleen voor het hoofdwegennet maar ook voor het lokale wegennet. De asfalteringswerkzaamheden die nu in oktober moeten plaatsvinden, konden daardoor niet meegenomen worden tijdens de gehele afsluiting van de rijbanen voor het groot onderhoud A9.

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
A9 Velsen-Badhoevedorp proef Per rijstrook uit de file (09-08-2007)

Kostenloos filealternatief tijdens groot onderhoud A9 (09-07-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland