Europese week van de mobiliteit

Parlementsleden geven het goede voorbeeld

Brussel, Belgie – Van 16 tot 22 september was het de ‘Europese week van de mobiliteit’, een jaarlijks evenement waaraan een groot aantal steden in Europa deelnemen. De Europese burgers kunnen zodoende op allerlei manieren ontdekken dat er ook duurzaam alternatief vervoer bestaat. Het centrale thema dit jaar was ‘Straten voor mensen.’ De boodschap is dan ook duidelijk: meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de huidige vervoersproblemen. We vroegen een aantal Parlementsleden naar hun reactie.

Rond de 80% van de EU-burgers leeft in stedelijke gebieden, die vaak zorgen voor grote vervoerstromen en daarmee veel verontreiniging. Zo is het aantal auto’s op de Europese wegen vanaf 1990 maar liefst met 40% gegroeid. Het vervoer zorgt er dan ook voor dat de uitstoot van CO2 sinds 1990 met een derde is toegenomen.

De statistieken spreken dus voor zich. Het doel van de mobiliteitsweek is dan ook de nadruk te leggen op het schadelijke effect van ‘zwaar vervoer.’ Burgers moeten worden aangemoedigd hun gedrag te veranderen en naar meer duurzame manieren van vervoer over te stappen. Het centrale thema van dit jaar, ‘Straten voor mensen’, moedigt steden aan om straten voor auto’s te sluiten en daarmee te openen voor fietsers, skaters en voetgangers.

Waarom dit initiatief?
Is de Europese burger hier wel toe bereid? Houden we niet te veel van onze auto’s? Onderzoeken tonen in ieder geval aan dat de Europese burger zich ongerust maakt over verontreiniging afkomstig van stedelijke mobiliteit. De slechte levenskwaliteit in steden door verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en lawaai leiden immers tot een kortere levensverwachting van de inwoners.

Het doel van de Europese week van de mobiliteit 2007 is dan ook mede plaatselijk autoriteiten aan te moedigen na te denken over veranderingen in het stadsbeeld ten bate van het milieu. Het hoogtepunt van de mobiliteitsweek wordt de autoloze dag, in Amsterdam en Brussel zal deze op 23 september plaatsvinden.

Parlementsleden: "maak steden toegankelijker voor voetgangers en fietsers"

Wij vroegen een aantal leden van het Europees Parlement wat zij over de mobiliteitsweek denken en wat goede voorbeelden zijn van duurzaam alternatief vervoer. Gaan zij bijvoorbeeld met de fiets naar het werk?

Kan het initiatief de bewustwording helpen toenemen?

Zuzana Roithová (Tsj, Europese Volkspartij): "Ik denk van wel. Ik steun in ieder geval het initiatief AUTO*MAT in Praag, dat de stad toegankelijker wil maken voor voetgangers en fietsers. Ik denk dat dit andere steden ertoe kan verzetten het voorbeeld te volgen."

Evgeni Kirilov (Bul, sociaaldemocratische fractie PES) "Ja, omdat het ertoe bijdraagt om de publieke aandacht op deze kwestie te vestigen. Burgers kunnen bovendien bij de relevante instellingen erop aandringen dat de noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen."

Sepp Kusstatscher (Ita, fractie De Groenen): "Er moet een verandering van mentaliteit plaatsvinden op het gebied van milieu en energieverbruik, maar dit vergt veel tijd. Ik denk in ieder geval dat zulke initiatieven bij kunnen dragen aan een verandering in de manier van denken."

Michael Cramer (Dui, fractie De Groenen): "Dit is een uitstekend initiatief om alternatieve mogelijkheden op het gebied van vervoer aan te tonen. In plaats van één week per jaar zouden steden permanent de stap moeten maken naar duurzame manieren van vervoer."

Wat zijn de grootste problemensteden in termen van verkeer en mobiliteit?

Zuzana Roithová: "De steden moeten nadenken over mobiliteit, met inbegrip van de behoeftes van fietsers en voetgangers."

Evgeni Kirilov: "Het grote aantal auto’s vormt een groot probleem, evenals de verkeersopstoppingen, het gebrek aan speciale gebieden voor voetgangers en fietsers en goed openbaar vervoer."

Alexandru Mortun (Roe, Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie): "Ik denk dat het aanleggen van meer wegen niet het antwoord is op de bestaande uitdagingen op het gebied van vervoer. Een strategie van lokale overheden zou het creëren van autovrije zones en het verbeteren van faciliteiten kunnen zijn. Het moet meer zijn dan enkel een campagne op korte termijn."

Alessandro Foglietta (Ita, Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten): "Het gebrek aan onderwijs en eerbied voor de regels is een groot probleem, evenals de kosten en de efficiency van het openbaar vervoer. Ook is het moeilijk je auto thuis te laten als je bijvoorbeeld in afgelegen gebieden woont of wanneer je kinderen hebt of gezondheidsproblemen."

Sepp Kusstatscher: "Op dit moment zijn de meeste steden autovriendelijk in plaats van ‘mensvriendelijk.’ Er bestaan echter goede voorbeelden over hoe de problemen kunnen worden opgelost. Ik noem bijvoorbeeld voetgangers en fietsers die voorrang krijgen en goed functionerend openbaar vervoer. We moeten personenauto’s zo veel mogelijk uit de stedelijke centra verwijderen."

Jens Holm (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links): "Het grote probleem is dat er te veel auto’s bestaan en te weinig alternatieven om je van punt a naar punt b te begeven."

Gaat uzelf op de fiets naar uw werk?

Zuzana Roithová: "Ja, ik houd van mijn fiets en maak er zowel in Brussel als in Straatsburg gebruik van, ongeacht het drukke verkeer."

Evgeni Kirilov: "Ik zou graag willen, maar dit is helaas niet mogelijk. Wel loop ik zo vaak als ik kan."

Sepp Kusstatscher: "Ik loop nu al drie jaar naar het werk."

Jens Holm: "Ik ga zo veel mogelijk met de fiets naar mijn werk, ook wanneer ik in Brussel ben en zelfs wanneer het verkeer in de stad enigszins agressief is."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement

Europese week van de mobiliteit | Infrasite

Europese week van de mobiliteit

Parlementsleden geven het goede voorbeeld

Brussel, Belgie – Van 16 tot 22 september was het de ‘Europese week van de mobiliteit’, een jaarlijks evenement waaraan een groot aantal steden in Europa deelnemen. De Europese burgers kunnen zodoende op allerlei manieren ontdekken dat er ook duurzaam alternatief vervoer bestaat. Het centrale thema dit jaar was ‘Straten voor mensen.’ De boodschap is dan ook duidelijk: meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de huidige vervoersproblemen. We vroegen een aantal Parlementsleden naar hun reactie.

Rond de 80% van de EU-burgers leeft in stedelijke gebieden, die vaak zorgen voor grote vervoerstromen en daarmee veel verontreiniging. Zo is het aantal auto’s op de Europese wegen vanaf 1990 maar liefst met 40% gegroeid. Het vervoer zorgt er dan ook voor dat de uitstoot van CO2 sinds 1990 met een derde is toegenomen.

De statistieken spreken dus voor zich. Het doel van de mobiliteitsweek is dan ook de nadruk te leggen op het schadelijke effect van ‘zwaar vervoer.’ Burgers moeten worden aangemoedigd hun gedrag te veranderen en naar meer duurzame manieren van vervoer over te stappen. Het centrale thema van dit jaar, ‘Straten voor mensen’, moedigt steden aan om straten voor auto’s te sluiten en daarmee te openen voor fietsers, skaters en voetgangers.

Waarom dit initiatief?
Is de Europese burger hier wel toe bereid? Houden we niet te veel van onze auto’s? Onderzoeken tonen in ieder geval aan dat de Europese burger zich ongerust maakt over verontreiniging afkomstig van stedelijke mobiliteit. De slechte levenskwaliteit in steden door verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en lawaai leiden immers tot een kortere levensverwachting van de inwoners.

Het doel van de Europese week van de mobiliteit 2007 is dan ook mede plaatselijk autoriteiten aan te moedigen na te denken over veranderingen in het stadsbeeld ten bate van het milieu. Het hoogtepunt van de mobiliteitsweek wordt de autoloze dag, in Amsterdam en Brussel zal deze op 23 september plaatsvinden.

Parlementsleden: "maak steden toegankelijker voor voetgangers en fietsers"

Wij vroegen een aantal leden van het Europees Parlement wat zij over de mobiliteitsweek denken en wat goede voorbeelden zijn van duurzaam alternatief vervoer. Gaan zij bijvoorbeeld met de fiets naar het werk?

Kan het initiatief de bewustwording helpen toenemen?

Zuzana Roithová (Tsj, Europese Volkspartij): "Ik denk van wel. Ik steun in ieder geval het initiatief AUTO*MAT in Praag, dat de stad toegankelijker wil maken voor voetgangers en fietsers. Ik denk dat dit andere steden ertoe kan verzetten het voorbeeld te volgen."

Evgeni Kirilov (Bul, sociaaldemocratische fractie PES) "Ja, omdat het ertoe bijdraagt om de publieke aandacht op deze kwestie te vestigen. Burgers kunnen bovendien bij de relevante instellingen erop aandringen dat de noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen."

Sepp Kusstatscher (Ita, fractie De Groenen): "Er moet een verandering van mentaliteit plaatsvinden op het gebied van milieu en energieverbruik, maar dit vergt veel tijd. Ik denk in ieder geval dat zulke initiatieven bij kunnen dragen aan een verandering in de manier van denken."

Michael Cramer (Dui, fractie De Groenen): "Dit is een uitstekend initiatief om alternatieve mogelijkheden op het gebied van vervoer aan te tonen. In plaats van één week per jaar zouden steden permanent de stap moeten maken naar duurzame manieren van vervoer."

Wat zijn de grootste problemensteden in termen van verkeer en mobiliteit?

Zuzana Roithová: "De steden moeten nadenken over mobiliteit, met inbegrip van de behoeftes van fietsers en voetgangers."

Evgeni Kirilov: "Het grote aantal auto’s vormt een groot probleem, evenals de verkeersopstoppingen, het gebrek aan speciale gebieden voor voetgangers en fietsers en goed openbaar vervoer."

Alexandru Mortun (Roe, Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie): "Ik denk dat het aanleggen van meer wegen niet het antwoord is op de bestaande uitdagingen op het gebied van vervoer. Een strategie van lokale overheden zou het creëren van autovrije zones en het verbeteren van faciliteiten kunnen zijn. Het moet meer zijn dan enkel een campagne op korte termijn."

Alessandro Foglietta (Ita, Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten): "Het gebrek aan onderwijs en eerbied voor de regels is een groot probleem, evenals de kosten en de efficiency van het openbaar vervoer. Ook is het moeilijk je auto thuis te laten als je bijvoorbeeld in afgelegen gebieden woont of wanneer je kinderen hebt of gezondheidsproblemen."

Sepp Kusstatscher: "Op dit moment zijn de meeste steden autovriendelijk in plaats van ‘mensvriendelijk.’ Er bestaan echter goede voorbeelden over hoe de problemen kunnen worden opgelost. Ik noem bijvoorbeeld voetgangers en fietsers die voorrang krijgen en goed functionerend openbaar vervoer. We moeten personenauto’s zo veel mogelijk uit de stedelijke centra verwijderen."

Jens Holm (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links): "Het grote probleem is dat er te veel auto’s bestaan en te weinig alternatieven om je van punt a naar punt b te begeven."

Gaat uzelf op de fiets naar uw werk?

Zuzana Roithová: "Ja, ik houd van mijn fiets en maak er zowel in Brussel als in Straatsburg gebruik van, ongeacht het drukke verkeer."

Evgeni Kirilov: "Ik zou graag willen, maar dit is helaas niet mogelijk. Wel loop ik zo vaak als ik kan."

Sepp Kusstatscher: "Ik loop nu al drie jaar naar het werk."

Jens Holm: "Ik ga zo veel mogelijk met de fiets naar mijn werk, ook wanneer ik in Brussel ben en zelfs wanneer het verkeer in de stad enigszins agressief is."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement