Publiek-private samenwerking voor de A27

Op woensdagmiddag 26 september 2007 organiseren de Kamer van Koophandel Utrecht en Rijkswaterstaat een themamiddag over publiek-private samenwerking voor de A27. De titel is ‘Samen ondernemen voor de A27, dat werkt’. Prof. Riek Bakker zal een aantal voorbeelden geven van mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling langs de A27. Aansluitend wordt er gediscussieerd met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en gemeenten.

Op de A27 is de doorstroming tussen het Brabantse Hooipolder en het Utrechtse Lunetten een probleem. De capaciteit is onvoldoende om het verkeersaanbod te verwerken. Een belangrijk knelpunt in het traject is de brug bij Gorinchem. Misschien is een tweede brug nodig maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar. Rijkswaterstaat heeft onlangs de Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder gepubliceerd. Daarin is een begin gemaakt met het zoeken naar oplossingen. Nu besloten is het project als PPS-constructie aan te bieden, krijgt het bedrijfsleven volop de kans mee te denken.

De A27 loopt door natuurgebieden maar ook langs steden en dorpen. De praktijk wijst uit dat grote infrastructurele projecten een uitstekende gelegenheid zijn tegelijkertijd het omliggende gebied te ontwikkelen. Zo kan een integrale samenhang ontstaan met balans tussen leefmilieu, economie en infrastructuur. Langs de A27 zou gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden langs de brug over de Merwede bij Gorinchem, bij Houten en bij Nieuwegein.

De bijeenkomst op 26 september vindt plaats van 13.00 tot 16.30 uur in Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9 te Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat