Week van de Vooruitgang 2007

Nederlanders zetten zich massaal in voor duurzame mobiliteit

Amsterdam – Wonen op een plek met schone lucht, waar de straat een veilige plek is om te fietsen en een bus of deelauto binnen handbereik is. Daar zetten tienduizenden mensen zich tijdens de vijfde Week van de Vooruitgang van 16 t/m 22 september voor in. Bewustwording over klimaatverandering en schone lucht is belangrijk, maar het gaat er ook om die kennis om te zetten in duurzaam gedrag. Daarom organiseren honderden politici, ambtenaren en bewoners in meer dan 70 procent van alle Nederlandse gemeenten, activiteiten om lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik te promoten. Ze willen laten zien dat het nú al anders kan.

Het groeiende autoverkeer leidt tot steeds meer problemen. Luchtvervuiling door het verkeer eist jaarlijks duizenden slachtoffers. Daarnaast draagt het autoverkeer in Nederland voor 13 procent bij aan de totale uitstoot van het broeikasgas CO2. Buitenspelen en zelf naar school fietsen is voor veel kinderen onveilig door het autoverkeer. Bewoners, organisaties en gemeenten slaan daarom de handen ineen en laten een week lang zien hoe het ook anders kan. Om alternatieve manieren van vervoer in het zonnetje te zetten, organiseren negen landelijke organisaties jaarlijks de Week van de Vooruitgang. De week is onderdeel van de European Mobility Week.

De Week van de Vooruitgang wil duurzame mobiliteit hoger op de politieke agenda. Om minder autoverkeer ook op de langere termijn te stimuleren, is steun van de overheid hard nodig. Gemeenten moeten zorgen voor autoluwe binnensteden en woonwijken en goede fietsvoorzieningen en deelautolocaties. Het rijk moet de automobiliteit een halt toe roepen door te stoppen met het aanleggen van nieuwe wegen en te investeren in openbaar vervoer.

Het programma van de Week van de Vooruitgang bestaat uit De Autovrije Dag (16/9), Fiets naar je werk (17/9), Op Voeten en Fietsen naar School (21/9), Start met… (22/9), Het Nieuwe Rijden (16-22/9), Op aardgas vooruit! (16-22/9), Autodelen doe je zo! (16-22/9), Groene Voetstappen (16-22/9), de OV-Tournee (16-22/9). Er vinden bijna 900 activiteiten plaats in meer dan 320 gemeenten. Een overzicht van de activiteiten staat op www.weekvandevooruitgang.nl

Milieudefensie coördineert De Week van de Vooruitgang, op initiatief van het Landelijk Overleg Autoloze Zondag. Acht andere landelijke organisaties doen mee: SenterNovem (Het Nieuwe Rijden en Rijden op Aardgas), Veilig Verkeer Nederland, Het Klimaatverbond, de Fietserbond, Fietsen Scoort, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, reizigersorganisatie ROVER en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. Iedere organisatie heeft een eigen thema waarmee zij duurzame mobiliteit stimuleert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie

Week van de Vooruitgang 2007 | Infrasite

Week van de Vooruitgang 2007

Nederlanders zetten zich massaal in voor duurzame mobiliteit

Amsterdam – Wonen op een plek met schone lucht, waar de straat een veilige plek is om te fietsen en een bus of deelauto binnen handbereik is. Daar zetten tienduizenden mensen zich tijdens de vijfde Week van de Vooruitgang van 16 t/m 22 september voor in. Bewustwording over klimaatverandering en schone lucht is belangrijk, maar het gaat er ook om die kennis om te zetten in duurzaam gedrag. Daarom organiseren honderden politici, ambtenaren en bewoners in meer dan 70 procent van alle Nederlandse gemeenten, activiteiten om lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik te promoten. Ze willen laten zien dat het nú al anders kan.

Het groeiende autoverkeer leidt tot steeds meer problemen. Luchtvervuiling door het verkeer eist jaarlijks duizenden slachtoffers. Daarnaast draagt het autoverkeer in Nederland voor 13 procent bij aan de totale uitstoot van het broeikasgas CO2. Buitenspelen en zelf naar school fietsen is voor veel kinderen onveilig door het autoverkeer. Bewoners, organisaties en gemeenten slaan daarom de handen ineen en laten een week lang zien hoe het ook anders kan. Om alternatieve manieren van vervoer in het zonnetje te zetten, organiseren negen landelijke organisaties jaarlijks de Week van de Vooruitgang. De week is onderdeel van de European Mobility Week.

De Week van de Vooruitgang wil duurzame mobiliteit hoger op de politieke agenda. Om minder autoverkeer ook op de langere termijn te stimuleren, is steun van de overheid hard nodig. Gemeenten moeten zorgen voor autoluwe binnensteden en woonwijken en goede fietsvoorzieningen en deelautolocaties. Het rijk moet de automobiliteit een halt toe roepen door te stoppen met het aanleggen van nieuwe wegen en te investeren in openbaar vervoer.

Het programma van de Week van de Vooruitgang bestaat uit De Autovrije Dag (16/9), Fiets naar je werk (17/9), Op Voeten en Fietsen naar School (21/9), Start met… (22/9), Het Nieuwe Rijden (16-22/9), Op aardgas vooruit! (16-22/9), Autodelen doe je zo! (16-22/9), Groene Voetstappen (16-22/9), de OV-Tournee (16-22/9). Er vinden bijna 900 activiteiten plaats in meer dan 320 gemeenten. Een overzicht van de activiteiten staat op www.weekvandevooruitgang.nl

Milieudefensie coördineert De Week van de Vooruitgang, op initiatief van het Landelijk Overleg Autoloze Zondag. Acht andere landelijke organisaties doen mee: SenterNovem (Het Nieuwe Rijden en Rijden op Aardgas), Veilig Verkeer Nederland, Het Klimaatverbond, de Fietserbond, Fietsen Scoort, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, reizigersorganisatie ROVER en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. Iedere organisatie heeft een eigen thema waarmee zij duurzame mobiliteit stimuleert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie