Verkeersorganisaties tegen LZV’s buiten hoofdwegennet

Huizen – Langere en zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) leveren op regionale en lokale wegen onnodig gevaar op voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De ervaringsfase met deze LZV’s, met een lengte tot ruim 25 meter, die de minister van Verkeer en Waterstaat op 1 november 2007 in wil laten gaan, moet dan ook beperkt blijven tot de auto(snel)wegen. Dit hebben Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond de Tweede Kamer laten weten in reactie op het voorstel van de minister om te starten met een grootschalige invoering van LZV’s.

Uit de voorwaarden die de minister aan de toelating van LZV’s stelt, blijkt dat vanaf november een groot deel van de regionale en lokale wegen voor een onbeperkt aantal LZV’s zal worden opengesteld. Zo kunnen LZV’s probleemloos ontheffing krijgen op alle wegen met vrijliggende fietspaden. Dat lijkt veilig, maar uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ernstige ongevallen juist op kruispunten plaatsvindt, ook op wegen met vrijliggende fietspaden. In de proefperiode mochten LZV’s maximaal twintig kilometer over wegen rijden met gescheiden infrastructuur voor fietsers. Nu dit criterium is losgelaten, is de risicofactor vele malen toegenomen.

Daarnaast mogen LZV’s ook nog eens maximaal vijf kilometer gemengd met fietsers en voetgangers rijden. Het is met de huidige vrachtwagens tot maximaal 18 meter al lastig voor chauffeurs om alles te overzien, met alle risico’s van dien. In 2006 kwamen 19 fietsers om als gevolg van een rechtsafslaande vrachtwagen. De risico’s worden vergroot doordat LZV’s minder wendbaar zijn en een grotere draaicirkel mogen beschrijven. Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond achten het rijden met LZV’s op regionale en lokale wegen dan ook te gevaarlijk.

De openstelling van het onderliggende wegennet voor LZV’s is tegenstrijdig aan het Duurzaam Veilig-beginsel. Duurzaam Veilig is een initiatief om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten door onder meer de inrichting van wegen duidelijker te maken en verkeerssoorten met grote verschillen in massa of snelheid fysiek van elkaar te scheiden. Dit initiatief ligt ook ten grondslag aan de inzet van zwaar vrachtverkeer. Het uitgangspunt van Duurzaam Veilig is dat zwaar vrachtverkeer – dus ook LZV’s – wordt ingezet voor goederentransport naar en van kerngebieden via het hoofdwegennet. Met het oog op de verkeersveiligheid vinden Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond, gesteund door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, het belangrijk dat dit beginsel het leidende principe blijft.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Megatrucks on EU roads under strict conditions (06-09-2007)

Vervolg proef langere en zwaardere vrachtwagen (26-10-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Verkeersorganisaties tegen LZV’s buiten hoofdwegennet | Infrasite

Verkeersorganisaties tegen LZV’s buiten hoofdwegennet

Huizen – Langere en zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) leveren op regionale en lokale wegen onnodig gevaar op voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De ervaringsfase met deze LZV’s, met een lengte tot ruim 25 meter, die de minister van Verkeer en Waterstaat op 1 november 2007 in wil laten gaan, moet dan ook beperkt blijven tot de auto(snel)wegen. Dit hebben Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond de Tweede Kamer laten weten in reactie op het voorstel van de minister om te starten met een grootschalige invoering van LZV’s.

Uit de voorwaarden die de minister aan de toelating van LZV’s stelt, blijkt dat vanaf november een groot deel van de regionale en lokale wegen voor een onbeperkt aantal LZV’s zal worden opengesteld. Zo kunnen LZV’s probleemloos ontheffing krijgen op alle wegen met vrijliggende fietspaden. Dat lijkt veilig, maar uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ernstige ongevallen juist op kruispunten plaatsvindt, ook op wegen met vrijliggende fietspaden. In de proefperiode mochten LZV’s maximaal twintig kilometer over wegen rijden met gescheiden infrastructuur voor fietsers. Nu dit criterium is losgelaten, is de risicofactor vele malen toegenomen.

Daarnaast mogen LZV’s ook nog eens maximaal vijf kilometer gemengd met fietsers en voetgangers rijden. Het is met de huidige vrachtwagens tot maximaal 18 meter al lastig voor chauffeurs om alles te overzien, met alle risico’s van dien. In 2006 kwamen 19 fietsers om als gevolg van een rechtsafslaande vrachtwagen. De risico’s worden vergroot doordat LZV’s minder wendbaar zijn en een grotere draaicirkel mogen beschrijven. Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond achten het rijden met LZV’s op regionale en lokale wegen dan ook te gevaarlijk.

De openstelling van het onderliggende wegennet voor LZV’s is tegenstrijdig aan het Duurzaam Veilig-beginsel. Duurzaam Veilig is een initiatief om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten door onder meer de inrichting van wegen duidelijker te maken en verkeerssoorten met grote verschillen in massa of snelheid fysiek van elkaar te scheiden. Dit initiatief ligt ook ten grondslag aan de inzet van zwaar vrachtverkeer. Het uitgangspunt van Duurzaam Veilig is dat zwaar vrachtverkeer – dus ook LZV’s – wordt ingezet voor goederentransport naar en van kerngebieden via het hoofdwegennet. Met het oog op de verkeersveiligheid vinden Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond, gesteund door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, het belangrijk dat dit beginsel het leidende principe blijft.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Megatrucks on EU roads under strict conditions (06-09-2007)

Vervolg proef langere en zwaardere vrachtwagen (26-10-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Veilig Verkeer Nederland (VVN)