Debattenreeks N 470: ik ben de weg

Hoe natuurlijk kan Nederland nog zijn?

Is het realistisch om in de Randstad aan natuurbescherming te doen? Over deze vraag debatteren Mirjam de Rijk, algemeen directeur Stichting Natuur en Milieu en Joop Evertse, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 20 september samen én met de zaal onder leiding van Bas Heijne.

Essayist/schrijver Bas Heijne gaat tijdens de debatreeks ‘N 470: ik ben de weg’ in op typische aspecten met betrekking tot de realisatie van de N 470: de omgang met het landschap, de bestuurlijke besluitvorming rondom de weg en de kunst in relatie tot de openbare ruimte. Heijne stelt de aanleg van de nieuwe N 470 als voorbeeld voor de cultureel-maatschappelijke gevolgen van de aanleg van andere nieuwe wegen door het Nederlandse landschap. Doel van deze debatreeks is om de discussie over deze onderwerpen een stap verder te brengen.De aanleg van de N 470 door de provincie Zuid-Holland raakt het hart van het vraagstuk van de haalbare natuur. Natuurbehoud staat in Nederland hoog aangeschreven en is in handen van tal van instanties en belangengroepen, maar de volheid van Nederland en de noodzaak tot uitbreiding dwingen steeds opnieuw tot compromissen.

Debattenreeks N 470: ik ben de weg

Dit debat is het eerste in een reeks van drie landelijke debatten, die de provincie Zuid-Holland samen met het NAi dit najaar organiseert in het kader van de kunstmanifestatie ‘Echt Zien, kunst rondom de N 470’. De aanleg van de N 470 is de aanleiding voor de debattenreeks.

Het eerste debat vindt plaats op donderdag 20 september 2007 in het NAi in Rotterdam en start om 20.00 uur. Het tweede debat vindt plaats op 25 oktober 2007 en heeft als thema ‘Gaat Nederland ten onder aan bureaucratie?’ Tijdens het derde debat op 29 november 2007 gaat het vooral over de vragen ‘Hoeveel werkelijkheid kan kunst verdragen?’ en ‘Is het engagement terug in de kunst?’ De debatten vinden steeds plaats in het NAi in Rotterdam en beginnen om 20.00 uur. Inschrijven kan www.nai.nl/inschrijven

Echt Zien, kunst rondom de N 470

De debatreeks ‘N 470: ik ben de weg’ is onderdeel van de kunstmanifestatie Echt Zien, die door de provincie Zuid-Holland wordt georganiseerd rondom de nieuwe weg N 470. Met een kunstprogramma rond de weg stimuleert de provincie de bewoners rondom de weg en de weggebruikers om op een andere manier te kijken naar hun eigen omgeving. De manifestatie bestaat, naast de debatreeks ‘N 470: ik ben de weg’, uit vier kunstprojecten en een educatief programma en loopt tot juli 2008. Deelnemende kunstenaars zijn Artgineering, Florentijn Hofman, Lars Spuybroek en Jeanne van Heeswijk. Zie verder www.N470.nl/EchtZien

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland