Europa brengt vrije vervoerkeuze in gevaar

DTSA: Houd vervoer gevaarlijke stoffen efficiënt en veilig

Den Haag – Het Europees Parlement stemt vandaag 5 september 2007 waarschijnlijk in met een Europese richtlijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen over land. Eén van de bepalingen maakt het mogelijk dat lidstaten kunnen voorschrijven via welke modaliteit gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd. Dutch Tank and Silo Association (DTSA) vindt dit een onwenselijke en onverstandige bepaling. De verlader en de vervoerder worden hierdoor aangetast in hun vrije vervoerkeuze. Dit kan leiden tot een vermindering van de efficiency en de milieu- en veiligheidsprestaties.

DTSA vindt het principieel onjuist dat overheden zich kunnen mengen in processen van logistieke dienstverleners. De transportsector heeft bewezen tot de beste prestaties te komen door inzet van alle modaliteiten: trein, binnenvaart en vervoer over de weg. Door de toename van goederenvervoer en de afnemende bereikbaarheid van economische centra is het duidelijk dat àlle vervoersmodaliteiten ingezet dienen te worden. Degenen die hiervan de meeste kennis hebben – de logistieke dienstverleners – kunnen bij deze belangrijke keuze niet buiten spel gezet worden.

DTSA vindt zich gesteund door Europarlementariër Hennis-Plasschaert die stelt: “Elke transportmodaliteit draagt op eigen wijze zorg voor veilig en efficiënt transport. De keuze voor een specifieke transportmodaliteit kan prima aan de marktpartijen worden overgelaten “

DTSA komt op voor de belangen van de tank- en silovervoerders en wordt ondersteund door KNV en TLN.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Europa brengt vrije vervoerkeuze in gevaar | Infrasite

Europa brengt vrije vervoerkeuze in gevaar

DTSA: Houd vervoer gevaarlijke stoffen efficiënt en veilig

Den Haag – Het Europees Parlement stemt vandaag 5 september 2007 waarschijnlijk in met een Europese richtlijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen over land. Eén van de bepalingen maakt het mogelijk dat lidstaten kunnen voorschrijven via welke modaliteit gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd. Dutch Tank and Silo Association (DTSA) vindt dit een onwenselijke en onverstandige bepaling. De verlader en de vervoerder worden hierdoor aangetast in hun vrije vervoerkeuze. Dit kan leiden tot een vermindering van de efficiency en de milieu- en veiligheidsprestaties.

DTSA vindt het principieel onjuist dat overheden zich kunnen mengen in processen van logistieke dienstverleners. De transportsector heeft bewezen tot de beste prestaties te komen door inzet van alle modaliteiten: trein, binnenvaart en vervoer over de weg. Door de toename van goederenvervoer en de afnemende bereikbaarheid van economische centra is het duidelijk dat àlle vervoersmodaliteiten ingezet dienen te worden. Degenen die hiervan de meeste kennis hebben – de logistieke dienstverleners – kunnen bij deze belangrijke keuze niet buiten spel gezet worden.

DTSA vindt zich gesteund door Europarlementariër Hennis-Plasschaert die stelt: “Elke transportmodaliteit draagt op eigen wijze zorg voor veilig en efficiënt transport. De keuze voor een specifieke transportmodaliteit kan prima aan de marktpartijen worden overgelaten “

DTSA komt op voor de belangen van de tank- en silovervoerders en wordt ondersteund door KNV en TLN.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)