Veilige parkeerplaatsen in gevaar

Brussel parkeert besluit

Den Haag – Transportcommissaris Barrot wacht de uitkomsten van een proef in Valenciennes af, voordat hij besluit om tankstations langs snelwegen te verplichten om veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aan te leggen. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vindt dit een gemiste kans om de veiligheid van chauffeurs, goederen en medeweggebruikers snel te verbeteren. KNV dringt er bij minister Eurlings op aan om zich hard te maken voor veilige parkeerplaatsen in Europa.

De economische schade die alleen al in Nederland wordt geleden als gevolg van diefstal van ladingen en voertuigen wordt geschat op zeshonderd miljoen euro per jaar. In de Europese Unie is dit 8,2 miljard euro. De veiligheid van de vrachtautochauffeur en die van medeweggebruikers staat op het spel.

KNV directeur Ad Toet: “Mede vanwege de Europese rij- en rusttijdenwetgeving moeten chauffeurs vaker hun vrachtauto’s langs het wegennet parkeren. De vrachtauto wordt dan een kwetsbaar object. Europa heeft hier een rol die voortvarend moet worden opgepakt.”

De veilige parkeerplaatsen zijn het hardst nodig langs de belangrijke Europese transportaders. Langs deze doorvoerwegen zijn veel tankstations met parkeerplaatsen die met een relatief kleine inspanning en lage kosten voldoen aan de voorwaarden voor veilige parkeerplaatsen. Uitbaters van parkeerplaatsen langs deze snelwegen moeten bij concessieverlening de verplichting krijgen om hun parkeerplaatsen aan te passen of aan te leggen. Een actieve rol van de Europese Commissie is van belang om dit snel gerealiseerd te krijgen.

Een veilige parkeerplaats is goed verlicht, overzichtelijk ingericht, kent een beperkte bebossing om het zicht over de parkeerplaats optimaal te houden. Camera’s en een hek, slagboom of gracht zijn belangrijke veiligheidsmaatregelen die onderdeel uitmaken van de beveiliging van de parkeerplaats.

KNV voert met Rijkswaterstaat een constructief inhoudelijk overleg om de veilige parkeerplaatsen in Nederland snel van de grond te krijgen. In Europa wordt KNV in dit streven vooral bijgestaan door de Europarlementariërs Hennis-Plasschaert en Wortmann.

KNV-Goederenvervoer is de werkgeversorganisatie van de toonaangevende logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
KNV presenteert plan voor veilige parkeerplaatsen (22-09-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)