Tracébesluit Omleiding Ommen onherroepelijk

Den Haag – Op 29 augustus 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing genomen inzake het beroep tegen het tracébesluit Omleiding Ommen N34/N36.

Hieronder leest u de inleiding bij de uitspraak en de beslissing. U kunt de volledige uitspraak (zaaknummer 200603425/1) lezen op de website van de Raad van State http://www.raadvanstate.nl (via de buttons media / uitspraken in de media)

Uitspraak over de vaststelling door de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM van het tracébesluit Omleiding Ommen N34/N36. Het Tracébesluit maakt de aanleg van de omleidingsweg N34/N36 mogelijk en meerdere infrastructurele voorzieningen die daarmee verband houden. De omleidingsweg N34/N36 moet ten noorden van de kern Ommen komen en sluit in het westen aan op de N48 en in het oosten op de N36. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft dit besluit genomen, omdat de huidige inrichting van de N34 en de functie van die weg in het hoofdwegennet verschillende problemen meebrengen. Meerdere omwonenden zijn tegen het tracébesluit in beroep gekomen. Zij voeren aan dat het tracébesluit niet had mogen worden genomen, onder meer omdat het in strijd zou zijn met de regels voor geluid, luchtkwaliteit en natuurwaarden. Volgens de omwonenden leidt de aanleg van de N34/N36 verder tot onaanvaardbare verkeersgevolgen op het wegvak bij de aansluiting van de N48 op de N340. Ook hebben zij bezwaar tegen de doorsnijding van enkele agrarische percelen. De zaak is op 6 augustus 2007 op zitting behandeld.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep van appellanten sub 7 niet-ontvankelijk, voor zover ingesteld door [een van appellanten sub 7];
II. verklaart de beroepen voor het overige ongegrond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State