Groot onderhoud A9, Haarlem-Zuid

BOCHT A205 WEER OPEN VOOR VERKEER

Haarlem – Rijkswaterstaat verricht groot onderhoud aan de A9 tussen de knooppunten Velsen en Holendrecht. Dit duurt tot eind november. Tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp is tot en met 30 september de rijbaan richting Amsterdam aan de beurt. Tevens zijn er werkzaamheden in het Rottepolderplein en in de aansluiting Haarlem-Zuid. Hiervoor zijn diverse op- en afritten afgesloten voor het verkeer. Voor het verkeer op de A9 zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar in beide richtingen. Daarnaast geldt een snelheidsbeperking. Het verkeer moet rekening houden met langere reistijden.

Vanaf maandag 3 september zijn diverse op- en afritten van het Rottepolderplein afgesloten voor het verkeer. Daarnaast is de bocht A205 weer open voor het verkeer. Het midden van deze bocht is ongeveer 8 meter naar buiten verlegd. Hierdoor krijgen weggebruikers beter zicht in de bocht. Verder is de helling – ook wel verkanting genoemd – van de bocht aangepast. De toegestane snelheid blijft 70 km per uur. Door de aanpassingen is de bocht nog veiliger gemaakt. Rijkswaterstaat verwacht – mits weggebruikers zich houden aan de toegestane snelheid van 70 km – dat er minder ongevallen zullen plaatsvinden.

Op de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vinden tot en met eind november nog afrondende werkzaamheden plaats. Dit deel van de A9 is weer volledig voor het verkeer beschikbaar.

Afsluitingen Rottepolderplein

Vanwege de aard van de werkzaamheden bij het Rottepolderplein is het noodzakelijk om op- en afritten af te sluiten.

Van maandag 3 september tot en met zondag 16 september:

 • A9 vanuit Den Haag/Utrecht naar de A200 Haarlem;
 • A9 vanuit Alkmaar naar Haarlem, Amsterdam en Halfweg;
 • A200 vanuit Haarlem en Halfweg naar Alkmaar;
 • A200 vanuit Halfweg naar Den Haag/Utrecht.

Omleidingsroutes

Van maandag 3 september tot en met zondag 16 september
Verkeer vanuit Beverwijk/IJmuiden naar Amsterdam:

 • vanuit Beverwijk via de N246;
 • vanuit IJmuiden via de N202.

Verkeer vanuit Den Haag naar Haarlem

 • via de N205;

Verkeer vanuit Alkmaar naar Haarlem, Amsterdam en Halfweg:

 • via de N205.

Extra informatie voor de weggebruikers

Tekstkarren – op diverse plaatsen langs de A9 en toe- en afritten – geven weggebruikers actuele reistijdinformatie over de A9 en de omleidingsroute. Tevens zijn op strategische plaatsen webcams geplaatst. De beelden hiervan zijn te zien op de internetsite van de VerkeersInformatieDienst. Elke werkdag om 12.00 uur komt Rijkswaterstaat in samenwerking met de VID met het A9 journaal. Het A9 journaal gaat in op de verkeersmaatregelen, de voortgang van de werkzaamheden en eventuele reisalternatieven. Dit journaal is te zien op de internetsite van de VID www.vid.nl en op de internetsite van de Stichting A9 bereikbaar www.A9bereikbaar.nl Op deze site staan ook de mobiliteitsmaatregelen die ingezet worden tijdens het groot onderhoud. Daarnaast kan men informatie over het groot onderhoud A9 inwinnen via de site www.rijkswaterstaat.nl

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Groot onderhoud A9, Haarlem-Zuid | Infrasite

Groot onderhoud A9, Haarlem-Zuid

BOCHT A205 WEER OPEN VOOR VERKEER

Haarlem – Rijkswaterstaat verricht groot onderhoud aan de A9 tussen de knooppunten Velsen en Holendrecht. Dit duurt tot eind november. Tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp is tot en met 30 september de rijbaan richting Amsterdam aan de beurt. Tevens zijn er werkzaamheden in het Rottepolderplein en in de aansluiting Haarlem-Zuid. Hiervoor zijn diverse op- en afritten afgesloten voor het verkeer. Voor het verkeer op de A9 zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar in beide richtingen. Daarnaast geldt een snelheidsbeperking. Het verkeer moet rekening houden met langere reistijden.

Vanaf maandag 3 september zijn diverse op- en afritten van het Rottepolderplein afgesloten voor het verkeer. Daarnaast is de bocht A205 weer open voor het verkeer. Het midden van deze bocht is ongeveer 8 meter naar buiten verlegd. Hierdoor krijgen weggebruikers beter zicht in de bocht. Verder is de helling – ook wel verkanting genoemd – van de bocht aangepast. De toegestane snelheid blijft 70 km per uur. Door de aanpassingen is de bocht nog veiliger gemaakt. Rijkswaterstaat verwacht – mits weggebruikers zich houden aan de toegestane snelheid van 70 km – dat er minder ongevallen zullen plaatsvinden.

Op de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vinden tot en met eind november nog afrondende werkzaamheden plaats. Dit deel van de A9 is weer volledig voor het verkeer beschikbaar.

Afsluitingen Rottepolderplein

Vanwege de aard van de werkzaamheden bij het Rottepolderplein is het noodzakelijk om op- en afritten af te sluiten.

Van maandag 3 september tot en met zondag 16 september:

 • A9 vanuit Den Haag/Utrecht naar de A200 Haarlem;
 • A9 vanuit Alkmaar naar Haarlem, Amsterdam en Halfweg;
 • A200 vanuit Haarlem en Halfweg naar Alkmaar;
 • A200 vanuit Halfweg naar Den Haag/Utrecht.

Omleidingsroutes

Van maandag 3 september tot en met zondag 16 september
Verkeer vanuit Beverwijk/IJmuiden naar Amsterdam:

 • vanuit Beverwijk via de N246;
 • vanuit IJmuiden via de N202.

Verkeer vanuit Den Haag naar Haarlem

 • via de N205;

Verkeer vanuit Alkmaar naar Haarlem, Amsterdam en Halfweg:

 • via de N205.

Extra informatie voor de weggebruikers

Tekstkarren – op diverse plaatsen langs de A9 en toe- en afritten – geven weggebruikers actuele reistijdinformatie over de A9 en de omleidingsroute. Tevens zijn op strategische plaatsen webcams geplaatst. De beelden hiervan zijn te zien op de internetsite van de VerkeersInformatieDienst. Elke werkdag om 12.00 uur komt Rijkswaterstaat in samenwerking met de VID met het A9 journaal. Het A9 journaal gaat in op de verkeersmaatregelen, de voortgang van de werkzaamheden en eventuele reisalternatieven. Dit journaal is te zien op de internetsite van de VID www.vid.nl en op de internetsite van de Stichting A9 bereikbaar www.A9bereikbaar.nl Op deze site staan ook de mobiliteitsmaatregelen die ingezet worden tijdens het groot onderhoud. Daarnaast kan men informatie over het groot onderhoud A9 inwinnen via de site www.rijkswaterstaat.nl

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland