Start groot onderhoud A1 op 20 augustus

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007
Rijkswaterstaat start op 20 augustus met werkzaamheden op de A1

Nieuwegein – Vanaf maandag 20 augustus 2007 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A1 tussen knooppunt Hoevelaken en knooppunt Eemnes. Het gaat om diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals vervanging van het asfalt. Het werk wordt doordeweeks van 20.30 tot 05.30 uur en op vrijdag van 21.30 tot 09.00 uur uitgevoerd. Overdag wordt er niet aan de weg gewerkt. Alleen de rijbanen richting Amsterdam worden aangepakt. Dit gebeurt in vier fasen.

Rijkswaterstaat voert de nachtelijke onderhoudswerkzaamheden fasegewijs uit. In de week van 20 tot en met 25 augustus wordt het weggedeelte tussen het spoorviaduct bij knooppunt Hoevelaken en de afrit Amersfoort-Noord (13) aangepakt: fase 1. In de week daarna, fase 2, wordt gewerkt aan het deel tussen Amersfoort-Noord (13) en afrit Bunschoten-Spakenburg (12). Fase 3 omvat de werkzaamheden tussen de oprit Bunschoten-Spakenburg (12) tot afrit Baarn-Eembrugge (11), die van 3 tot en met 15 september plaatsvinden. Van 17 tot en met 29 september (fase 4) worden werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van afrit Baarn-Eembrugge (11) over een afstand van 1,5 kilometer. Na afronding van deze laatste fase vinden tot medio oktober nog afrondende werkzaamheden plaats.

Weggebruikers vanuit Apeldoorn in de richting van Amsterdam moeten rekening houden met een langere reistijd vanwege ernstige verkeershinder door de nachtelijke werkzaamheden. Doorgaand verkeer in de richting Amsterdam wordt omgeleid via de A27 en A28. Voor lokaal verkeer gelden extra omleidingsroutes. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Wanneer de werkzaamheden vóór de genoemde data gereed zijn, wordt eerder met een nieuwe fase gestart. In geval van ongunstige weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld.

Groot Onderhoud

In 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht

Start groot onderhoud A1 op 20 augustus | Infrasite

Start groot onderhoud A1 op 20 augustus

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007
Rijkswaterstaat start op 20 augustus met werkzaamheden op de A1

Nieuwegein – Vanaf maandag 20 augustus 2007 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A1 tussen knooppunt Hoevelaken en knooppunt Eemnes. Het gaat om diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals vervanging van het asfalt. Het werk wordt doordeweeks van 20.30 tot 05.30 uur en op vrijdag van 21.30 tot 09.00 uur uitgevoerd. Overdag wordt er niet aan de weg gewerkt. Alleen de rijbanen richting Amsterdam worden aangepakt. Dit gebeurt in vier fasen.

Rijkswaterstaat voert de nachtelijke onderhoudswerkzaamheden fasegewijs uit. In de week van 20 tot en met 25 augustus wordt het weggedeelte tussen het spoorviaduct bij knooppunt Hoevelaken en de afrit Amersfoort-Noord (13) aangepakt: fase 1. In de week daarna, fase 2, wordt gewerkt aan het deel tussen Amersfoort-Noord (13) en afrit Bunschoten-Spakenburg (12). Fase 3 omvat de werkzaamheden tussen de oprit Bunschoten-Spakenburg (12) tot afrit Baarn-Eembrugge (11), die van 3 tot en met 15 september plaatsvinden. Van 17 tot en met 29 september (fase 4) worden werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van afrit Baarn-Eembrugge (11) over een afstand van 1,5 kilometer. Na afronding van deze laatste fase vinden tot medio oktober nog afrondende werkzaamheden plaats.

Weggebruikers vanuit Apeldoorn in de richting van Amsterdam moeten rekening houden met een langere reistijd vanwege ernstige verkeershinder door de nachtelijke werkzaamheden. Doorgaand verkeer in de richting Amsterdam wordt omgeleid via de A27 en A28. Voor lokaal verkeer gelden extra omleidingsroutes. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Wanneer de werkzaamheden vóór de genoemde data gereed zijn, wordt eerder met een nieuwe fase gestart. In geval van ongunstige weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld.

Groot Onderhoud

In 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht