Start bouw viaducten A2 Rondweg Den Bosch

Start werkzaamheden nieuwe viaducten A2 over Graafsebaan

‘s-Hertogenbosch – In verband met de ombouw van de A2 Rondweg Den Bosch wordt binnenkort gestart met de bouw van nieuwe viaducten over de Graafsebaan. Het huidige viaduct wordt aan weerszijden verbreed. Aan de westzijde (kant ‘s-Hertogenbosch) komen er twee viaducten bij: één voor de nieuwe parallelbaan richting Eindhoven en één voor de oprit naar de fly-over van Utrecht richting Nijmegen. Aan de oostzijde (kant Rosmalen) komt er een viaduct bij voor de nieuwe parallelbaan richting Utrecht.

Verwijdering geluidsscherm

Voordat InfrA2 met de bouw van de nieuwe viaducten kan beginnen, worden van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus de geluidsschermen op het huidige viaduct verwijderd. Overdag worden de kolommen gesloopt, ’s nachts worden de geluidsschermen (het gedeelte boven de Graafsebaan) gedemonteerd.

Nachtelijke wegafsluitingen

In de nachten van donderdag 16 op vrijdag 17 augustus, maandag 20 op dinsdag 21, dinsdag 21 op woensdag 22 en woensdag 22 op donderdag 23 augustus zal de Graafsebaan afgesloten zijn van 20.30 uur tot 06.30 uur. Dit vanwege het instellen van een verkeersmaatregel en vanwege de werkzaamheden aan het geluidsscherm. Er zijn twee omleidingen ingesteld.

  • Vanuit de oostzijde volgt het verkeer de Molenstraat, de Burgemeester Mazairaclaan, de Rodenborchweg en de Empelseweg om via de Bruistensingel aan de westzijde van de A2 te komen;
  • Vanuit de westzijde volgt het verkeer De Grote Elst, om via de Burgemeester Jonkheer Von Heijdenlaan en de Burgemeester Mazairaclaan de Molenstraat te nemen en weer uit te komen op de Graafsebaan.

Heiwerkzaamheden

In de week van maandag 17 tot en met vrijdag 21 september vinden heiwerkzaamheden plaats aan de oostzijde van het viaduct. In het geval van onvoorziene omstandigheden is er een uitloop naar de week daarop. Eind 2007 is de westzijde aan de beurt.

Langdurige verkeersmaatregel

Vanwege alle geplande werkzaamheden is in overleg met de gemeente de volgende verkeersmaatregel tot stand gekomen: van vrijdag 17 augustus 2007 tot eind 2008 worden de rijstroken op de Graafsebaan ter hoogte van de Industriestraat tot aan de eerste bocht bij Hintham versmald. Er wordt een barrier geplaatst en er mag maximaal 30 km per uur worden gereden. Fietsverkeer en voetgangers worden afwisselend naar één zijde van de weg geleid.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat/InfrA2 verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732;
  • Voor meer informatie: www.infra2.nl ;
  • Gele aankondigingborden langs de weg.
  • Bewoners- en bedrijvenbrieven.

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant