KIVI NIRIA lezing over korte termijn aanpak files

Fileproof! Aanpak Files op de korte termijn
Woensdag 5 september 2007, 17:30 – 21:00
Provinciehuis Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag (naast Malieveld)

Den Haag – Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen plan om de bereikbaarheid op de langere termijn (2020) te verzekeren. Op de korte termijn zijn er echter enkele ontwikkelingen waardoor de aanpak van files in het gedrang komt.

Zo leidt de problematiek rond luchtkwaliteit tot vertraging in de uitvoering van het bouwprogramma (ZSM en MIT.) Ook maakt Rijkswaterstaat in 2006/2007 een inhaalslag in het groot onderhoud. Bovendien wordt ’anders betalen voor mobiliteit’ pas vanaf 2011 praktijk. Daarom haalt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2006, 2007 en 2008 alles uit de kast om met creatieve oplossingen toch duidelijke resultaten te boeken in de vermindering van files. Dat doet het ministerie samen met stakeholders en andere overheden.

In het eerste kwartaal van 2006 hebben medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op verzoek van de Minister, nagedacht over nieuwe mogelijkheden om files met relatief eenvoudige oplossingen op de korte termijn te verminderen. Ook decentrale overheden, burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten hebben tal van ideeën aangeleverd. De bijna drieduizend ideeën zijn door externe deskundigen beoordeeld op haalbaarheid. Dat heeft geresulteerd in een ministeriebreed programma met circa veertig projecten voor een korte termijnaanpak van het fileleed.

Deze projecten zijn onderverdeeld in drie clusters: projecten om reguliere files te beperken, projecten om incidentele files te beperken en projecten om te verleiden tot andere doen/ denken.

Geïnteresseerd in deze aanpak van files op de korte termijn? Op tijdens de KIVI lezing van 5 september 2007 wordt de aanpak van de files op korte termijn gepresenteerd en bediscussieerd. We lichten een aantal vernieuwende projecten qua inhoud en proces toe. En ook de nieuwe massamediale campagne wordt besproken. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de weggebruiker: op welke wijze leveren zij een bijdrage aan het programma?

Sprekers:

  • Lindy Molenkamp, projectmanager ‘Fileproof’, Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
  • Elisabet Molenaar, Adviseur voor het project ‘Fileproof’, Rijkswaterstaat.

De sprekers worden ingeleid door Lieke Berghout, bestuurslid van de afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek KIVI NIRIA.

Tijdschema:

  • 17:30 – 18:00: Ontvangst;
  • 18:00 – 18:30: Inleiding ‘Fileproof’ door Lindy Molenkamp;
  • 18:30 – 19:00: Wensen en verwachtingen van het Nederlandse publiek omtrent ‘Fileproof’ door Elisabet Molenaar;
  • 19:00 – 19:30: Pauze met broodbuffet;
  • 19:30 – 20:15: Discussie over ‘Fileproof’;
  • 20:15 – 21:00: Afsluitend drankje.

Aanmelding voor lezing en excursie
Opgave: Aanmelden uiterlijk één week van tevoren:
per e-mail: congres@kiviniria.nl
per fax: 070-3919840
en gelijktijdig overmaken van de bijdrage op gironummer 26209 t.n.v. KIVI NIRIA afd. Verkeerskunde en Vervoerstechniek te Bleiswijk, onder vermelding van naam deelnemer(s)/deelneemster(s), datum lezing en eventueel lidmaatschapsnummer van KIVI NIRIA. U kunt eventueel ook ter plaatse betalen met gepast geld.

Kosten:
KIVI NIRIA leden: Eur. 15,-
Niet-leden: Eur. 50,-
Studenten: Eur. 5,-

Routebeschrijving

Met het openbaar vervoer is het provinciehuis bereikbaar via tramlijn 9 (halte Dr. Kuyperstraat) en de buslijnen 65 (interliner) en 88. Het provinciehuis ligt op ongeveer tien minuten lopen van station Den Haag CS (langs het Malieveld).

De parkeerruimte bij het provinciehuis is beperkt. De parkeergarage onder het Malieveld is een goede uitwijkmogelijkheid.

Nadere routeinformatie via www.zuid-holland.nl/route

Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek
Doelgroep: KIVI NIRIA is dé beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici. Bij dit netwerk hebben zich al meer dan 28.000 ingenieurs aangemeld. De Afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek is met ruim 600 leden een van de belangrijkste verenigingen op verkeers- en vervoergebied in Nederland. De afdeling richt zich op iedereen die werkzaam is in de verkeerskunde of wiens werkzaamheden daar direct of indirect door worden beïnvloed. Het doel is onderling verkeers- en vervoerkundige kennis te genereren, over te dragen en toe te passen.

Prijs: Eens per twee jaar looft de Afdeling V&V de Cuperusprijs uit voor het beste afstudeerwerk aan een Nederlandse universiteit in de Verkeerskunde en Vervoerstechniek. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000 en een jaar lidmaatschap van KIVI NIRIA.

Lid worden: Kijk hiervoor op de website www.kiviniria.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Peijs voert maatregelen filevermindering uit (10-04-2006)

Filebestrijding (website VenW)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KIVI NIRIA