Bouwend Nederland zwaar teleurgesteld in vertraging A4

Zoetermeer – Bouwend Nederland, bij monde van voorzitter Elco Brinkman, is flink teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over de verbreding van de A4. Brinkman: ´Wij vrezen dat steeds vaker onderzoek na onderzoek moet worden gedaan om een plan te kunnen realiseren. Dit gaat ten koste van leefbaarheid, mobiliteit en economische groei. De voorbereidingstijd van dit soort projecten is 10 tot 15 jaar en neemt alleen maar toe. Dat is absurd lang, we moeten zorgen dat de voorbereidingstijd tot normale proporties wordt teruggebracht.´

Op 25 juli 2007 heeft een uitspraak van de Raad van State ertoe geleid dat de verbreding van de A4 tussen Zoeterwoude en Hoogmade voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld. Hoewel Rijkswaterstaat een luchtkwaliteitonderzoek heeft uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Besluit Luchtkwaliteit 2005, heeft de Raad van State geoordeeld dat dit niet voldoende is. De Raad oordeelde dat ook onderzocht moet worden wat de invloeden zijn op het onderliggende wegennet. Niet alleen voor de toeleidende wegen, maar ook provinciale en gemeentelijke wegen die nu – mogelijk – drukker of rustiger zullen worden. Daarnaast moet worden onderzocht hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt als de A4 niet wordt verbreed.

Rijkswaterstaat zal zo spoedig mogelijk een nieuw, nog uitgebreider, onderzoek doen naar de luchtkwaliteit. Hierna zal een nieuw tracébesluit worden vastgesteld. Dit alles vertraagt het project verder. Op het betreffende traject rijden dagelijks 100.000 auto´s, die ernstige hinder ondervinden van de bottleneck tussen Zoeterwoude en Hoogmade. Het verbreden van de A4 is een belangrijke stap om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren.

De vertraging rond dit project staat helaas niet op zichzelf. In 2006 is tweederde (16 van de 24) geplande wegprojecten vertraagd als gevolg van problemen rond de luchtkwaliteit; dit blijkt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur & Transport, waarvan de evaluatie van 2006 onlangs aan de Tweede Kamer werd gezonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland