Aanbesteding Coentunnel in laatste fase

Rotterdam – Rijkswaterstaat (RWS), is aan de finale gesprekken begonnen in het kader van het aanbestedingsproces “Capaciteitsuitbreiding Coentunnel tracé”, met het bedrijf Coentunnel Company B.V. Deze gesprekken moeten half september 2007 leiden tot het ondertekenen van het contract. Het betreft hier een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van bijna € 500 miljoen (Netto Contante Waarde). De verwachte cash flow gedurende de 30-jaar looptijd van het project bedraagt ruim 1,4 miljard euro.

De Coentunnel Company bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci. Het nederlands/belgisch/frans consortium heeft zich tijdens de anderhalf jaar durende aanbestedingsprocedure op financieel gebied laten bijstaan door de Rabo bank en RebelGroup, terwijl Clifford Chance juridische bijstand verleende.

Het contract behelst het bouwen van de tweede Coentunnel, het toeleidende wegenstelsel en bijbehorende kunstwerken en de verkeer- en tunneltechnische installaties alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel. De bouw zal in 2008 starten en de nieuwe Coentunnel zal naar verwachting in het najaar van 2011 opengesteld worden voor het verkeer. Het fileleed is dan nog niet geleden omdat daarna de eerste tunnel volledig wordt afgesloten voor een grondige renovatie. De openstelling van het gehele systeem staat gepland voor december 2012. Hierna zijn per rijrichting 3 rijstroken beschikbaar, alsmede 2 rijstroken richting Amsterdam in de ochtendspits en dezelfde twee rijstroken in de avondspits richting Zaandam. Dit verkeer rijdt door een aparte, zogenaamde “tidal flow” buis.

Binnen het project wordt speciale aandacht gegeven aan de luchtkwaliteit in de omgeving van de Coentunnel. Op sommige locaties worden luchtschermen geplaatst en de tunnelbuizen worden voorzien van schoorstenen die, onder andere, het fijnstof in hogere luchtlagen brengen.

De aanbestedingsprocedure is de eerste in zijn soort in Nederland die onder de nieuwe EU regels van de zogenaamde concurrentie gerichte dialoog heeft plaats gevonden.

Het aanbestedingsproces is gestart in juli 2005 met de prekwalificaties van de mogelijke aanbieders. De vijf geselecteerde partijen moesten zich hierna door middel van het schrijven van een Plan van Aanpak kwalificeren voor de Consultatie Fase. In April 2006 zijn op basis van deze plannen de drie finalisten bekend gemaakt. In mei 2007 hebben de drie consortia hun definitieve bieding aan RWS gedaan. Het consortium heeft miljoenen euro’s gespendeerd aan deze intensieve procedure, waaraan een volledig team van tientallen mensen ruim anderhalf jaar gewerkt heeft. Nu het consortium de laatste fase van het aanbestedingstraject bereikt heeft, is het de verwachting dat het contract medio september 2007 wordt getekend, waarna voor half december de definitieve financiering moet zijn georganiseerd. Wanneer dit laatste punt bereikt is, zal de opdracht definitief zijn.

Coentunnel Company financiert de werkzaamheden zelf en zal tot 2037 het gehele systeem onderhouden. Tijdens de onderhoudsperiode zal RWS het consortium betalen door middel van een zogenaamde beschikbaarheidvergoeding, gebaseerd op het werkelijk beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TBI