Verkeer en Vervoerplan Leiden vastgesteld

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan ‘Kom in de stad’ door raad in zijn kern overgenomen

Leiden – De gemeenteraad heeft op 11 juli 2007 de voorstellen van het college over de actualisering van het gemeentelijk vervoerplan grotendeels overgenomen. Daarmee is de raad ook akkoord gegaan met de voorstellen voor te onderzoeken varianten van de ringweg oost en de voorstellen over parkeren. Wel nam de raad enkele wijzigingsvoorstellen aan. Per amendement schrapte de raad een passage uit de collegenotitie waarin de mogelijkheid van een light rail door de Hooigracht en Langegracht werd opengelaten. De raad accepteerde wel dat over het hele tracé bij gebleken succes bussen door trams kunnen worden vervangen. Daarmee maakt de raad het door de provincie Zuid-Holland gewenste perspectief van een doorgaande verbinding van Gouda naar de kust door de binnenstad van Leiden alleen op lange termijn mogelijk en op basis van reëel vervoeraanbod. Wethouder Witteman – die wethouder Steegh verving die ziek naar huis moest gaan – ontraadde het amendement maar de raad zette op dat punt door. Ook is een motie aangenomen om een onderzoek uit te voeren naar het meteen vertrammen van het HOV-tracé van Leiden-Centraal naar de kust.

Verschillende amendementen gingen over parkeren. De Raad nam een amendement aan van de PvdA waardoor er meer parkeerplaatsen in de binnenstad moeten komen dan het college voorstelde. Ook werd een motie aangenomen die het college oproept meer werk te maken van de verkeersveiligheid rond scholen. Tot slot droeg de raad het college op te gaan praten met de Stichting Stadsparkeerplan Leiden met de vraag of een overeenkomst kan worden gesloten voor het vervoer van ambtenaren naar en van hun werkplek om zo de parkeeroverlast in met name het Noorderkwartier tegen te gaan.

Een amendement van SP, PvdA, CDA en VVD om het Haagwegterrein als geschikte locatie voor een P+R-garage toe te voegen aan het voorstel van het college, kreeg ruime steun.

De raad was in meerderheid zeer te spreken over de voorstellen van het college. Dat gold niet voor de oppositie. Het CDA diende zelfs een compleet alternatief raadsvoorstel in, dat echter alleen de steun van Leefbaar Leiden wist te verwerven. Wethouder Witteman constateerde veel overeenkomsten met het collegevoorstel, maar ook belangrijke verschillen. Hij verwees bijvoorbeeld naar het feit dat het CDA niet regulerend wil optreden naar het verkeer in de stad en daarom een indeling van de stad in sectoren afwijst om doorgaand verkeer door de binnenstad te voorkomen.

De VVD steunde het CDA op punten als parkeren en het niet bemoeilijken van het doorgaande verkeer door de binnenstad. Het CDA-plan en de amendementen over het doorgaande binnenstadsverkeer werden allemaal verworpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Leiden