Aanleg N57 start in Middelburg

Middelburg – Combinatie Strukton/Rasenberg gaat de nieuwe N57 in de gemeente Middelburg aanleggen, inclusief het aquaduct. Een mijlpaal binnen het project, na 20 jaar van voorbereidingen. Na de ondertekening van het contract gaat Strukton/Rasenberg aan de slag. Voor de aanleg van de N57 op Veers grondgebied is nog een financieringstekort. Er vindt overleg plaats met het ministerie van Verkeer & Waterstaat om hiervoor een oplossing te vinden.

De start van de aanleg van de N57 in Middelburg betekent dat de doelen van de aanpassing: doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid een stap dichterbij komen. Strukton/Rasenberg begint met het maken van het definitieve ontwerp van de weg. De contractvorm is namelijk Design & Construct. Hierbij heeft Rijkswaterstaat in overleg met betrokken partijen alle eisen en eerder gemaakte afspraken in een vraagspecificatie gezet. De aannemer baseert het definitieve ontwerp hierop. Tegelijk gaat Strukton/Rasenberg de werkzaamheden plannen. De definitieve ontwerpen en de planning zullen via onder meer informatieavonden worden gepresenteerd. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden zullen rond medio augustus in Middelburg werkzaamheden starten voor het verleggen van kabels en leidingen.

Overleg over oplossingen voor tekort aanleg N57 in Veere

Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen dat de aanleg van het Veerse deel van de N57 niet doorgaat. Bij de aanbesteding vielen de offertes van de aannemers hoger uit dan verwacht werd op basis van marktanalyses. Hierdoor is er een tekort ontstaan op de begroting voor het project. Voor Middelburg vullen het ministerie van Verkeer & Waterstaat, Provincie Zeeland en gemeente Middelburg het tekort aan. Voor Veere vindt nog overleg plaats. Door Rijkswaterstaat Zeeland wordt met het ministerie gezocht naar extra financiële middelen. In de tussentijd gaan een aantal voorbereidingen voor het Veerse deel, zodat ongeacht welke oplossing gekozen wordt er geen vertraging zal optreden.

De Rijksweg 57

De N57 is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat Zeeland met Provincie Zeeland, gemeenten Middelburg en Veere en waterschap Zeeuwse Eilanden. De aangepaste N57 op Walcheren loopt vanaf de Rijksweg A58 bij Nieuw- en Sint Joosland langs de noordoostkant van Middelburg, via Serooskerke naar Vrouwenpolder. De weg kruist in Middelburg via een aquaduct het Kanaal door Walcheren. De planning is dat de aangepaste N57 uiterlijk in 2010 klaar is. Kijk voor meer informatie op de website

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N57 Veersedam - Middelburg

Aanleg N57 start in Middelburg | Infrasite

Aanleg N57 start in Middelburg

Middelburg – Combinatie Strukton/Rasenberg gaat de nieuwe N57 in de gemeente Middelburg aanleggen, inclusief het aquaduct. Een mijlpaal binnen het project, na 20 jaar van voorbereidingen. Na de ondertekening van het contract gaat Strukton/Rasenberg aan de slag. Voor de aanleg van de N57 op Veers grondgebied is nog een financieringstekort. Er vindt overleg plaats met het ministerie van Verkeer & Waterstaat om hiervoor een oplossing te vinden.

De start van de aanleg van de N57 in Middelburg betekent dat de doelen van de aanpassing: doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid een stap dichterbij komen. Strukton/Rasenberg begint met het maken van het definitieve ontwerp van de weg. De contractvorm is namelijk Design & Construct. Hierbij heeft Rijkswaterstaat in overleg met betrokken partijen alle eisen en eerder gemaakte afspraken in een vraagspecificatie gezet. De aannemer baseert het definitieve ontwerp hierop. Tegelijk gaat Strukton/Rasenberg de werkzaamheden plannen. De definitieve ontwerpen en de planning zullen via onder meer informatieavonden worden gepresenteerd. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden zullen rond medio augustus in Middelburg werkzaamheden starten voor het verleggen van kabels en leidingen.

Overleg over oplossingen voor tekort aanleg N57 in Veere

Op dit moment is het nog te vroeg om te concluderen dat de aanleg van het Veerse deel van de N57 niet doorgaat. Bij de aanbesteding vielen de offertes van de aannemers hoger uit dan verwacht werd op basis van marktanalyses. Hierdoor is er een tekort ontstaan op de begroting voor het project. Voor Middelburg vullen het ministerie van Verkeer & Waterstaat, Provincie Zeeland en gemeente Middelburg het tekort aan. Voor Veere vindt nog overleg plaats. Door Rijkswaterstaat Zeeland wordt met het ministerie gezocht naar extra financiële middelen. In de tussentijd gaan een aantal voorbereidingen voor het Veerse deel, zodat ongeacht welke oplossing gekozen wordt er geen vertraging zal optreden.

De Rijksweg 57

De N57 is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat Zeeland met Provincie Zeeland, gemeenten Middelburg en Veere en waterschap Zeeuwse Eilanden. De aangepaste N57 op Walcheren loopt vanaf de Rijksweg A58 bij Nieuw- en Sint Joosland langs de noordoostkant van Middelburg, via Serooskerke naar Vrouwenpolder. De weg kruist in Middelburg via een aquaduct het Kanaal door Walcheren. De planning is dat de aangepaste N57 uiterlijk in 2010 klaar is. Kijk voor meer informatie op de website

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N57 Veersedam - Middelburg