Overzicht onderzoeken Onderzoeksraad voor Veiligheid

Den Haag – Op 29 juni 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer een overzicht gezonden van de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 1996-2006.

Hieronder leest u de aanbiedingsbrief br.2596. Overzicht onderzoeken Onderzoeksberaad voor Veiligheid 1996-2006. Kamerstuk | 2007-06-29. Het volledige 50 pagina’s tellende overzicht br.2596. bijlage. Overzicht onderzoeken Onderzoeksberaad voor Veiligheid 1996-2006. Bijlage | 2007-06-29. vindt u op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u het overzicht toekomen van de onderzoeken van Raad voor Transportveiligheid (RvTv) en haar voorgangers over de periode 1996-2006, zoals toegezegd door mijn ambtsvoorganger. Ik wil beginnen met mijn waardering uit te spreken voor het werk wat de RvTv, tegenwoordig de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft geleverd en de belangrijke bijdragen die de adviezen en aanbevelingen van de Raad hebben geleverd aan de veiligheid in Nederland.

In het bijgaande overzicht treft u per modaliteit aan welke maatregelen en acties er door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn genomen n.a.v. de aanbevelingen die zijn gedaan door de Raad of haar voorgangers.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings