Inloopavond N 209 Rotonde Benthuizen

Den Haag – De provincie Zuid-Holland houdt voor belangstellenden een inloopavond over de aanleg van een rotonde in de N 209 bij Benthuizen. Om de veiligheid en doorstroming te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland het voornemen de kruising op deze locatie te vervangen door een rotonde. Het gaat om een zogenoemde meerstrooksrotonde.

In de huidige situatie geven de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling problemen op de kruising van de Hoogeveenseweg (N 209) en de Omleidingsweg (N 457) in Benthuizen. Met het oog op diverse ontwikkelingen in het omliggende gebied is het de verwachting dat de druk op deze verkeersader in de toekomst zal toenemen. Woningbouw, bedrijvigheid, de ontwikkeling van een golfbaancomplex en recreatieconcentratiepunt zijn enige voorbeelden van nieuwe planontwikkelingen.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond hebben belangstellenden de mogelijkheid het Definitief Ontwerp van de rotonde te bekijken. De avond wordt gehouden op maandag 9 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur in Café en Partycentrum "De Tas", De Dam 3 in Benthuizen.

Daarnaast ligt het Definitief Ontwerp nog tot 30 juli 2007 ter inzage in het gemeentehuis van Rijnwoude, Frederik van Eedenplein 4 in Hazerswoude-Rijndijk. U kunt uw reactie tot 30 juli 2007 schriftelijk richten aan de provincie Zuid-Holland, t.a.v. de heer R.O. Wisse (kamer A 2.61), Postbus 90602, 2509 LP Den Haag of via e-mail aan ro.wisse@pzh.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland