Uitritten altijd voorzien van haaientanden

Den Haag – Uitritten in Nederland worden duidelijker wanneer ze altijd zijn voorzien van een markering met haaientanden. Uit een onderzoek van de ANWB blijkt dat de uitritten voor de weggebruiker niet altijd even duidelijk zijn. De uitritconstructie leidt tot onterecht voorrang geven of onterecht voorrang nemen. En in ernstiger gevallen tot schades of gewonden. De ANWB vindt dat er over voorrang geen twijfel mag bestaan.

Voor het ontwerp van uitritten zijn richtlijnen opgesteld. Toch slagen gemeenten er nog niet in om de uitritten zo aan te leggen dat weggebruikers het juiste gedrag laten zien.

Omdat een uitritconstructie ook meteen de voorrang regelt, is onduidelijkheid uit den boze.

De ANWB legde een groep van een ongeveer 1800 mensen tien situaties met een uitrit voor en vroeg hen om hun reactie: doorrijden of voorrang verlenen? Ook werd hen gevraagd hoe zeker ze waren van hun antwoord. Daaruit bleek dat er bij de weggebruikers veel verwarring is over uitritten en de daarbij behorende voorrang. Er was een grote verdeeldheid in de beantwoording en men was allemaal vrij zeker van zijn zaak. Soms bleek uit de reactie een zekere mate van unanimiteit. Dat lijkt mooi, zij het dat de beantwoording niet correspondeerde met de richtlijnen en dus ook niet met de bedoeling van de gemeente. Slechts in twee van de tien gevallen uit het onderzoek leverde de voorrang nagenoeg geen problemen op, namelijk in situaties waarin haaientanden werden gebruikt. Het gedrag is daar overeenkomstig de bedoeling. Ook waren de respondenten in deze situaties nagenoeg 100 procent zeker van hun zaak.

In juridische zin is er een verschil in betekenis. Bij een uitrit moet aan de voetganger voorrang worden verleend. Bij een voorrang door haaientandmarkering is dat niet het geval. De ANWB meent dat dit nadeel opweegt tegen de grotere duidelijkheid die de haaientanden meebrengen.

De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de resultaten van een onderzoek onder het ANWB Panel, een internetpanel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 74 jaar. De meting over uitritten heeft in januari 2007 plaatsgevonden. Er namen zo’n 1.800 Nederlanders deel aan deze meting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor