Website voor mooiste panorama langs de snelweg

Den Haag – Minister Jacqueline Cramer van VROM wil concrete stappen zetten om Nederland mooier te maken. Zoals het tegengaan van verrommeling langs de snelwegen. Zij bezoekt de website waar burgers een vlag kunnen plaatsen bij een snelweguitzicht, dat zo mooi is dat het behouden moet blijven. Ik wil Nederland niet alleen schoner maken, maar ook mooier. Daarvoor is de mening van burgers essentieel. Ik hoop dat iedereen mijn voorbeeld volgt en op de website www.vrom.nl/panorama een eigen vlag plaatst bij dát uitzicht dat absoluut niet verloren mag gaan, aldus de minister.

De campagne Kies je eigen panorama is op 1 juni 2007 gestart. Iedere bezoeker kan op de campagnesite eenvoudig een locatie langs de snelweg opzoeken, markeren en beargumenteren. Ook wordt bezoekers gevraagd waaraan een mooi panorama voldoet of zou moeten voldoen. De deelnemers kunnen drie locaties aangeven.

Nationaal Panorama

Met de resultaten krijgt VROM inzicht in de meest gewaardeerde uitzichten vanaf de snelweg en de criteria waaraan het beeld vanaf de snelweg volgens de websitebezoekers zou moeten voldoen. Uitzichten die zo waardevol zijn, bijvoorbeeld vanwege hun karakteristieke landschap of omdat ze in sterk verstedelijkt gebied liggen, dat we ze willen beschermen als Nationale Panorama’s. Het is voor ons essentieel dat zo veel mogelijk burgers aan deze actie meedoen en hun mooiste panorama aanwijzen, pleit minister Cramer.

Invloed uitoefenen

Met behulp van de resultaten die de website oplevert, ontwikkelt VROM een Structuurvisie Panorama’s en de Snelwegzone. Hierin wordt ingezet op meer variatie tussen stad en land: minder verrommeling en behoud van mooie uitzichten vanaf de snelweg voor een mooi Nederland. Burgers oefenen via de website met hun mening invloed uit op hoe VROM deze structuurvisie invult.

Nederlands landschap

Vanaf haar aanstelling is verrommeling een van de speerpunten van minister Cramer. Verrommeling langs snelwegen ontstaat door onsamenhangende (bedrijfs)bebouwing, dichte geluidsschermen en alle andere aspecten die uitzichten vanaf de snelweg ontnemen. En dat is zonde, want vanaf de snelweg is voor een belangrijk deel ons Nederlandse landschap te zien. Na afloop van de actie maken we bekend welke belangrijkste keuzes de burgers hebben gemaakt.

Oproep

VROM doet een oproep aan alle burgers om hun mening te geven. Wat is een mooi vergezicht vanaf de snelweg dat dient te blijven? Via de website www.vrom.nl/panorama kan iedereen van 1 juni tot en met 1 juli 2007 een bijzondere locatie aanwijzen. Doe mee!

Zie ook Dossier Verrommeling: http://www.vrom.nl/verrommeling

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bouwplannen bedreigen uitzichten langs snelwegen (24-05-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM