Boren Hubertustunnel voltooid

Ondanks tegenslag op tijd

Het boren van de Hubertustunnel is klaar. Op maandag 4 juni 2007 om 17.50 uur kwam De-Boora, de tunnelboormachine voor de Hubertustunnel, weer bovengronds. Daarmee is het boren van de 1.500 meter lange Hubertustunnel gereed. Met vier boorploegen is vanaf 12 februari 2007 24 uur per dag, 7 dagen per week gewerkt aan de tweede tunnelbuis. Het boren verliep zeer snel, de maximale snelheid die gehaald werd in een etmaal was 28 meter.

De laatste meters van de Hubertustunnel kenden enkele tegenslagen. Vrijdag 11 mei 2007 viel de boormachine stil. Reparatie van de aandrijfmotoren bleek noodzakelijk om verder te kunnen. Vrijdag 25 mei 2007 werd de boormachine weer gestart om de laatste 18 meter af te leggen. Vlak voor het eindpunt was er opnieuw technische tegenslag, waardoor het boren een week stil lag. Ondanks deze vertraging is het boren van de Hubertustunnel binnen de oorspronkelijke planning afgerond.

Primeur voor Nederland

Voor het eerst in Nederland is met een bijzonder goed resultaat onder gebouwen door geboord. Uit de continue metingen van het traject blijkt dat er nauwelijks verzakkingen van de grond zijn geweest. Er is geen schade aan bebouwing. Dit resultaat biedt goede perspectieven voor toekomstige projecten zoals het Trekvliettracé in Den Haag e.o. en de te boren tunnels in de Noord/Zuidlijn in Amsterdam .

Planning

De aanleg van de Hubertustunnel startte in 2004. Het boren van de twee tunnelbuizen nam iets minder dan een jaar in beslag; het boren van de eerste buis startte in 10 juli 2006 en was klaar op 13 november 2006. De afbouwen van de eerste tunnelbuis is al begonnen. Nu wordt ook gestart met het afbouwen van de tweede tunnelbuis, de toeritten en het aanbrengen en testen van mechanische- en elektrische installaties. In juni 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.

Hubertustunnel

De Hubertustunnel bestaat uit twee aparte buizen, die door vijf dwarsverbindingen met elkaar verbonden zijn. Per rijrichting zijn er twee rijstroken beschikbaar en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Door haar lengte van 1,5 km is de Hubertustunnel de langste stadstunnel van Nederland. De tunnel wordt geboord, waardoor het groen in de omgeving wordt gespaard en er minder overlast voor omwonenden is.

De Hubertustunnel wordt in opdracht van de gemeente Den Haag aangelegd door de Hubertus Tunnel Combinatie. De combinatie bestaat BAM Civiel, Van Hattum en Blankevoort en Wayss & Freytag.

Voor meer informatie: www.denhaag.nl/hubertustunnel

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie):

Dienst Stadsbeheer, Communicatie, Lia Bos, telefoon 06 46 40 78 16

Er zijn foto’s en filmmateriaal beschikbaar van de doorbraak van de boormachine bij het Hubertusduin in Den Haag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag