Aanpak mobiliteitsprobleem vereist meer daadkracht

Zoetermeer – Halfslachtigheid en een gebrek aan daadkracht voorkomen dat de problemen rond de mobiliteit in Nederland tot een oplossing komen. Dat stelde voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland tijdens de tweede editie van het Bouwhuisdebat.

´Duurzame oplossingen voor het mobiliteitsprobleem´, was het centrale thema van de bijeenkomst in het Auditorium van het Bouwhuis in Zoetermeer. Aan de hand van een zestal concrete infraprojecten toonde Brinkman tijdens het debat aan dat een gebrek aan durf het voornaamste probleem is om tot een structurele oplossing van het fileleed te komen. ´In alle gevallen zijn bouwtechnische oplossingen mogelijk en ook aangedragen. Het kan allemaal, maar je moet het vervolgens wel willen. Helaas stuiten veel initiatieven op een gebrek aan leiderschap.´

Ook Guus Hoefsloot, CEO van Heijmans en in het debat pleitbezorger van de bouw van dubbeldeks snelwegen, signaleerde dat er doorgaans met de door het bedrijfsleven aangedragen oplossingen opmerkelijk weinig wordt gedaan.´Vrijwel alles verdwijnt in de politieke mêlee.´

Lucas Osterholt, secretaris van het – inmiddels opgeheven – Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, merkte dat na de presentatie van het positief ontvangen advies over rekeningrijden. ´Er is genoeg geld beschikbaar voor mobiliteit. Wat ontbreekt is bestuurlijke doorzettingsmacht om projecten te realiseren.´

Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, stelde op zijn beurt dat het voor elkaar kan komen als de goede mensen bij elkaar worden gezet, en problemen op grotere schaal met elkaar in verband worden gebracht. ´Gebiedsontwikkeling is niet de panacee voor alle kwalen, maar is wel degelijk een goede manier om belangen te verenigen die onverenigbaar lijken.´

Bert Keijts, directeur-generaal Rijkswaterstaat rekent vooral op de inbreng van de markt. ´Marktpartijen moet met ideeën blijven komen. Want we zullen het wel samen moeten doen. Alleen wedden op het beprijzingspaard is niet voldoende. We zullen gezamenlijk slimme combinaties moeten maken van verkeersmaatregelen en een gerichte aanpak van knoop- en knelpunten.´

Van het Bouwhuisdebat zijn filmopnames gemaakt. Een samenvatting hiervan is vanaf volgende week te zien op de website van Bouwend Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)