Vrachtwagens in dorpskernen verleden tijd

VenW faciliteert gegevensuitwisseling wegbeheerder en markt

Den Haag – Grote vrachtwagens die zich door kleine pittoreske dorpskernen wringen, zijn mogelijk in de toekomst verleden tijd. Dit streven spreekt minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat uit, door ervoor te zorgen dat gegevens uitgewisseld gaan worden tussen lokale wegbeheerders en marktpartijen. Deze gegevens kunnen het ongewenst gebruik van wegen door vrachtverkeer door toedoen van navigatiesystemen tegengaan.

De minister schrijft over het initiatief om de uitwisseling van gegevens te faciliteren in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het slagen van het proces is afhankelijk van de medewerking van veel partijen’, benadrukt Eurlings.

Decentrale overheden gaan gegevens aanleveren over gewenste en ongewenste routes voor vrachtverkeer in navigatiesystemen. Deze gegevens worden opgenomen in een centrale database. Kaartenmakers en fabrikanten van navigatiesystemen kunnen vervolgens gebruikmaken van deze gegevens om via navigatiesystemen een zo goed mogelijke route voor vrachtverkeer te adviseren aan de weggebruikers. Vertegenwoordigers van decentrale overheden hebben hun medewerking toegezegd. Binnenkort is er verder overleg met kaartenmakers en fabrikanten van navigatiesystemen om afspraken te maken over het gebruik van de gegevens.

Eurlings wijst erop dat wegbeheerders zelf verantwoordelijk zijn voor de aanlevering en kwaliteit van de data. ‘De informatie die ze aanleveren, is de voeding voor het centrale systeem. Hier halen de navigatiesystemen hun informatie uit.’ Daarnaast wijst Eurlings erop dat de wegbeheerder, die verkeersmaatregelen kan nemen, een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het voorkomen van ongewenst gebruik van wegen.

Tegelijkertijd onderzoekt Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) de omvang van ongewenst gebruik van wegen en de rol van navigatiesystemen. Om hierover gegevens te verkrijgen, benadert AVV alle wegbeheerders en een aantal marktpartijen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het verdere proces.

Lees voor meer informatie de brief die minister Camiel Eurlings naar de Tweede Kamer stuurde: br.8099 navigatiesystemen en gebruik door goederenvervoer. Kamerstuk | 2007-05-30.