Aanvullende werkzaamheden Moerdijkbrug A16

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006-2007

’s-Hertogenbosch – Tijdens de afronding van de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is geconstateerd dat het wegdek onvoldoende stroef is. Daarom brengt Rijkswaterstaat een slijtlaag op het wegdek aan. Dit betekent dat de nieuwe rijbaan Breda – Rotterdam enige weken later wordt opengesteld. Rijkswaterstaat verwacht half juli 2007 klaar te zijn, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Eerder kondigde Rijkswaterstaat aan dat de werkzaamheden op de weghelft Breda – Rotterdam op zondag 3 juni 2007 afgerond zouden worden. Een onderdeel van de afronding van het werk is het meten van het wegdek op onder andere stroefheid. Uit deze metingen is nu naar voren gekomen dat het wegdek onvoldoende stroef is. Aangezien op dit moment op de rijbaan een maximale snelheid van 70 km/uur geldt, is er geen gevaar voor de verkeersveiligheid.

Voor weggebruikers betekent dit dat de situatie van de afgelopen maanden, met versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking, nog enkele weken zal aanhouden en dat het verkeer rekening moet blijven houden met een langere reistijd.

Achtergrond

Op de brug is in 2005 een laag Hoge Sterkte Beton (HSB) aangebracht op het stalen rijdek. Dit was noodzakelijk omdat de stalen brugconstructie scheurtjes vertoonde. Het HSB is ontwikkeld om zo min mogelijk onderhoud te hoeven plegen en om scheurvorming in de stalen constructie te voorkomen. In 2006 ontstonden er schades in het beton. Daarnaast werden hobbels in het wegdek door de weggebruikers als oncomfortabel ervaren. Vanaf november 2006 is Rijkswaterstaat aan het werk om de hobbels af te vlakken en de ontstane schades te herstellen.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat)
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732
  • internet: www.vanAnaarBeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Werkzaamheden Moerdijkbrug A16 afgerond

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant