Feestelijk jubileum Afsluitdijk

Huizinga: ‘veiligheid Afsluitdijk combineren met andere functies’

Den Haag- De Afsluitdijk bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is op donderdag 24 mei 2007 het monument van de ontwerper van de dijk, ingenieur Cornelis Lely, heropend. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander nam die taak op zich in aanwezigheid van onder andere staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat.

Staatssecretaris Tineke Huizinga kondigde tijdens de opening aan dit najaar een marktconsultatie te starten. Hieruit moet blijken wat mogelijkheden zijn om de veiligheid van de Afsluitdijk te combineren met andere functies. ‘Uit de tweede toetsing van de primaire waterkeringen bleek dat er een forse investering nodig is om de Afsluitdijk veilig te houden. Wat nu belangrijk is, is dat we de kansen benutten om de veiligheid van de Afsluitdijk te combineren met andere functies. Denk bijvoorbeeld aan de opwekking van duurzame energie. Ik wil die kansen samen met de andere overheden en vooral ook samen met het bedrijfsleven in beeld brengen, want alleen een bundeling van kennis en kunde leidt tot échte vernieuwing.’ Huizinga hoopt de uitkomsten van de consultatie in het voorjaar van 2008 te presenteren.

De Afsluitdijk is op 28 mei 1932 gedicht. Daarmee was de afsluiting van de Zuiderzee een feit. Sindsdien beschermt de Afsluitdijk de achterliggende kust tegen wateroverlast en overstromingen. Door de aanleg van de dijk is inpoldering van Flevoland mogelijk gemaakt. De dijk scheidt het IJsselmeer en de Waddenzee en verbindt de provincies Noord-Holland en Friesland. Sinds 1933 is autoverkeer over de dijk mogelijk.

Met de heropening van het monument wordt het startsein gegeven voor de feestelijkheden omtrent het jubileum. Rijkswaterstaat organiseert als beheerder van de dijk samen met verschillende organisaties feestelijke activiteiten. Meer informatie over deze feestelijkheden is te vinden op de jubileumsite over de Afsluitdijk.

Meer informatie
Jubileumsite Afsluitdijk
Toespraak | Overhandiging van ‘Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken’ van dr. Willem van der Ham aan de Prins van Oranje

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Resultaten tweede toetsing primaire waterkeringen (20-09-2006)
Informatie over het project Extra spuicapaciteit Afsluitdijk vindt u op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat