Advies filealternatieven bij groot onderhoud A9

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2007
SAMENWERKEN AAN MINDER VERKEERSHINDER BIJ GROOT ONDERHOUD A9 DOOR GEBRUIK FILEALTERNATIEVEN

Haarlem – Tussen 24 mei en half juni ontvangen circa 12.000 autoforensen die drie of meer keren per week in de spits op de A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp rijden een brief met daarin het verzoek deel te nemen aan het verkeerskundig onderzoek. De brief is afkomstig van de Stichting A9 Bereikbaar. Deze stichting is opgericht door Rijkswaterstaat en Verkeer.advies met als doel de reguliere autoforensen concurrerende alternatieven voor de file aan te bieden tijdens het Groot Onderhoud A9 Velsen en Badhoevedorp. Het gaat daarbij om de periode augustus tot en met oktober 2007.

Het verkeerskundig onderzoek richt zich op het individuele reispatroon van de autoforens op de A9. Deze wordt gevraagd wat het dagelijkse vertrekpunt en de eindbestemming is van de reis van de autoforens, alsmede wat de belangrijkste motieven zijn om met de auto te reizen: reistijd, reiskosten of omdat reizen met de auto noodzakelijk is in verband met werkafspraken. Daarnaast vraagt de Stichting A9 Bereikbaar of de autoforens is geïnteresseerd in een aanbod om drie maanden gebruik te maken van een kostenloos filealternatief tijdens het Groot Onderhoud A9. Maakt de autoforens gebruik van dit aanbod dan geldt als tegenprestatie dat hij gedurende die drie maanden tijdens de spits met de auto geen gebruik maakt van de A9 tussen Velsen en Badhoevedorp.

Als de autoforens via het onderzoek laat weten interesse te hebben in het aanbod voor een filealternatief, dan krijgt hij in juni 2007 een Persoonlijk Reisadvies. Dit advies geeft aan dat het qua tijd en reisgemak aantrekkelijker is om in de periode augustus tot en met oktober 2007 de auto te laten staan en gebruik te maken van filealternatieven. Voorbeelden van filealternatieven zijn reizen met Openbaar Vervoer, reizen via een P+R locatie of reizen met speciale shuttlebussen en/of Vanpoolers die op delen van de A9 langs de file mogen rijden.

De reden dat de Stichting A9 Bereikbaar autoforensen een kostenloos filealternatief aanbiedt, is dat met name in augustus intensief onderhoud wordt verricht op het traject A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp. Ook in september en oktober werkt Rijkswaterstaat nog op dit deel van de A9. Er zijn tijdelijk minder en/of versmalde rijstroken beschikbaar voor het verkeer. In augustus is vanuit Velsen richting Badhoevedorp slechts één versmalde rijstrook beschikbaar gedurende zestien dagen, van 4 tot 20 augustus. Ondanks de vakantieperiode, verkeersmaatregelen en een intensief informatietraject richting de weggebruikers is de kans op ernstige filevorming dan erg groot.

De Stichting A9 Bereikbaar ontwikkelt en biedt namens Rijkswaterstaat en Verkeer.advies filealternatieven aan. Als de autoforensen gebruik maken van het aangeboden filealternatief, leidt dit tot een vermindering van het verkeersaanbod tijdens de spits. Dit beperkt op zijn beurt weer de hinder voor het verkeer. Om zeer ernstige verkeershinder te voorkomen is het echt noodzakelijk dat circa 6.000 autoforensen minder dan gebruikelijk tijdens de spits gebruik maken van de A9 tussen Velsen en Badhoevedorp.

Gezien de ervaringen bij eerder Groot Onderhoudsprojecten verwachten Rijkswaterstaat en Verkeer.Advies dat veel autoforensen van de A9 gebruikmaken van de aantrekkelijke filealternatieven die de Stichting A9 Bereikbaar aanbiedt.

Rijkswaterstaat en Verkeer.advies kondigden het verkeerskundig onderzoek in april aan in verband met de kentekenregistratie voor het onderzoek. Die registratie loopt nog door tot en met 8 juni.

Net zoals in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kentekenregistratie voor groot onderhoud A9 (20-04-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland