Heien gestart viaduct Hintham A2 rondweg Den Bosch

‘s-Hertogenbosch – In de lus van knooppunt Hintham heeft InfrA2 de afgelopen maanden een ophoging gemaakt voor de nieuwe fly-over voor het verkeer vanaf de A2 uit de richting Utrecht naar de A59 richting Nijmegen.

Vanaf maandagmorgen 7 mei tot en met vrijdag 11 mei 2007 worden in de lus van Hintham 28 palen van 26 meter lengte geheid voor twee kolommen van dit nieuwe viaduct. Het heien heeft plaats tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Omdat InfrA2 gebruik moet maken van de periode waarin de hoogspanningsleiding spanningsloos is, kan het noodzakelijk zijn om tot uiterlijk 20.00 uur te heien. Voor de omwonenden kan het heien geluidsoverlast opleveren.

Nachtelijke afsluitingen en omleidingen op de A2 Rondweg Den Bosch van 14 tot 17 mei 2007
Van maandagavond 14 mei vanaf 21.00 uur tot donderdagmorgen 17 mei, 1.00 uur is InfrA2 elke nacht bezig met asfalteringswerkzaamheden in knooppunt Empel en knooppunt Hintham. De omleidingroutes worden met borden aangegeven. De omrijtijden bedragen naar verwachting niet meer dan 10 minuten.

Maandagavond 14 mei vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur
Maandagavond 14 mei van 20.00 tot circa 24.00 uur is in knooppunt Empel de verbindingsweg van de A2 uit de richting Eindhoven naar de A59 richting Waalwijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Kerkdriel, vandaar weer terug de A2 op en vervolgens de afslag Waalwijk. De omleidingroute staat met borden aangegeven.

Maandagavond 14 mei van 23.00 uur tot dinsdagmorgen 15 mei, 3.00 uur
Van maandagavond 14 mei 23.00 tot dinsdagmorgen 15 mei 3.00 uur is in knooppunt Empel de verbindingsweg van de A59 uit de richting Waalwijk naar de A2 richting Utrecht afgesloten. Op dit wegvak wordt dan een nieuwe toplaag op het asfalt aangebracht. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 richting Eindhoven, de afslag Rosmalen en van daar weer terug de A2 op richting Utrecht. De omleidingroute staat met borden aangegeven.

Dinsdagmorgen 15 mei van 3.00 uur tot uiterlijk 6.00 uur
Dinsdagmorgen vroeg tussen 3.00 en 6.00 uur is in knooppunt Empel de verbindingsweg van de A59 uit Waalwijk naar de A2 richting Eindhoven afgesloten voor het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 richting Utrecht, de afslag Kerkdriel en van daar weer de A2 op richting Eindhoven. De omleidingroute staat met borden aangegeven. Deze afsluiting wordt pas doorgevoerd als de afsluiting van de verbindingsweg A59 uit Waalwijk richting A2 naar Utrecht is opgeheven.

Woensdagavond 16 mei 20.00 uur tot donderdagmorgen 17 mei 1.00 uur

Woensdagavond 16 mei vanaf 20.00 uur tot donderdagmorgen 17 mei 1.00 uur is in knooppunt Hintham de verbindingsweg van de A2 voor het verkeer uit de richting Utrecht naar de A59 richting Nijmegen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 richting Eindhoven, de afslag Veghel en van daar weer terug de A2 op en vervolgens de afslag naar de A59 Nijmegen.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat/InfrA2 verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732;
  • Voor meer informatie: www.infra2.nl ;
  • Gele aankondigingborden en borden voor omleidingroutes langs de weg.

De hinder voor de weggebruiker is beperkt.

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant